Main Menu

Προς Πολίτες
01
Αυγ

Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου. Δελτίο Προέδρου κ. Ηλία Τσέρκη για τον προσωπικό Ιατρό. Κύριο

Κατηγορία: Προς Πολίτες

 

 

SIMA 0

Ρόδος,01.08.2022

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των προσωπικών ιατρών.

Τι να περιμένουν οι πολίτες.

Αγαπητοί συμπολίτες,

Ξεκινά τη Δευτέρα 1η Αυγούστου 2022 η διαδικασία εγγραφής των πολιτών που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους στον προσωπικό γιατρό σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, πλην των Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου. Ως εκ τούτου, οι κάτοικοι της Ρόδου και των νησιών μας θα έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν προσωπικό γιατρό σύμφωνα με τη νέα μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας από την 1η Σεπτεμβρίου και έπειτα.

Επειδή κάθε φορά που ξεκινά ένα νέο σύστημα υπάρχουν πολλές και εύλογες απορίες, με το παρόν Δελτίο Τύπου θα προσπαθήσουμε να απαντηθούν πολλά ερωτήματα προς διευκόλυνση των πολιτών. Οι απαντήσεις δίδονται βάσει στοιχείων που προκύπτουν από τη μελέτη της ισχύουσας νομοθεσίας και από συμμετοχή σε ομιλίες της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας σε ενημερωτικές εκδηλώσεις Ιατρικών Συλλόγων καθώς και από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

1. Πως εγγράφομαι σε προσωπικό ιατρό ;

Η εγγραφή σε προσωπικό γιατρό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, είτε από τον πολίτη μέσω της πλατφόρμας εγγραφής πολιτών, είτε από το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της Π.Φ.Υ, ή τους προσωπικούς ιατρούς.

Ο πολίτης εγγράφεται σε προσωπικό γιατρό με τους εξής τρόπους:

1) μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό γιατρό (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του πολίτη.

2) αυτοπροσώπως σε δομή υγείας Π.Φ.Υ. ή σε προσωπικό γιατρό, φέροντας μαζί του τον ΑΜΚΑ του και προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο.

Οι πολίτες, οι οποίοι ήδη έχουν εγγραφεί σε οικογενειακό γιατρό (την περίοδο 2018-2019) λογίζονται ως εγγεγραμμένοι σε προσωπικό γιατρό με όλα τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις και δεν απαιτείται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

2. Υπάρχει ωράριο εργασίας που εξυπηρετεί τους πολίτες ο προσωπικός ιατρός;

Ο ιατρός θα δηλώνει τις ημέρες και ώρες λειτουργίας που θα δέχεται τους πολίτες που τον έχουν επιλέξει, η διάρκεια του ωραρίου θα είναι εν συναρτήσει με τον αριθμό των πολιτών που τον επέλεξαν. Π.χ.  οι ιατροί που έχουν μέχρι 857 ασθενείς θα διαθέτουν 15 ώρες εβδομαδιαίως και αυτοί που έχουν εγγράψει από 1.715 έως 2.000 ασθενείς μέχρι 35 ώρες την εβδομάδα.

3. Πληρώνω την επίσκεψη ή τυχόν άλλες υπηρεσίες υγείας στον προσωπικό ιατρό;

Όχι, ο προσωπικός ιατρός που επιλέξατε δεν επιτρέπεται να σας πάρει χρήματα για κανένα λόγο και για καμιά παρεχόμενη υπηρεσία. Μοναδική εξαίρεση είναι η κατ΄οίκον επίσκεψη, σε περίπτωση που κληθεί ο ιατρός να εξετάσει στην οικία του τον ασθενή. 

4. Πως επισκέπτομαι τον ιατρό που δήλωσα ως προσωπικό ιατρό;

Ξεκινάει μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και μόνο κατόπιν ραντεβού, το οποίο κλείνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://ehealth.gov.gr/p-rv/p. Απομένει να διευκρινιστεί αν θα δίνεται η δυνατότητα και στον ιατρό να δηλώνει το επόμενο ραντεβού με τον πολίτη. 

5. Πόση χρονική διάρκεια έχει το κάθε ραντεβού;

Έκαστο ραντεβού έχει προβλεπόμενη διάρκεια δεκαπέντε (15) λεπτών και θα πρέπει να τηρείται αυστηρά, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του ιατρείου.

6. Υπάρχει αριθμητικό όριο στις επισκέψεις στον προσωπικό ιατρό από τους πολίτες ;

Όχι, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, ούτε μηνιαίος, ούτε ετήσιος. Ωστόσο, με πρόχειρους υπολογισμούς, προκύπτει ότι αναλογούν κατά μέσο όρο τρία ραντεβού ανά πολίτη ετησίως.

7. Τα έκτακτα και τα επείγοντα περιστατικά πως θα εξυπηρετούνται αν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στα ραντεβού;

Τα επείγοντα περιστατικά θα εξυπηρετούνται από άλλες δομές υγείας που εφημερεύουν (π.χ. Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία) ή από ιατρούς μη συμβεβλημένους. Πάντως έχει ξεκαθαριστεί ότι ακόμα και σε εκτός ωραρίου εξυπηρέτηση, ο προσωπικός ιατρός δεν αμείβεται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, σε πολίτη που τον έχει ορίσει ως προσωπικό ιατρό.

8. Υπάρχει η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τον προσωπικό μου ιατρό αν δεν βρίσκω ραντεβού;

Η σύμβαση που έχει υπογράψει ο προσωπικός ιατρός δεν καλύπτει τηλεφωνική ή άλλου είδους επικοινωνία με τον ασθενή. Είναι ευνόητο ότι ο ασφυκτικός χρόνος των ραντεβού, δεν επιτρέπει την επικοινωνία με τον γιατρό στο προκαθορισμένο ωράριο λειτουργίας.

9.  Αν δεν δηλώσω προσωπικό ιατρό τι επιπτώσεις θα έχω ;

Από την 1η Οκτωβρίου 2022 θα ισχύσει πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη του πολίτη ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε προσωπικό γιατρό κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής. Το ίδιο θα ισχύει και για τις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές του ΕΟΠΥΥ.

Επιπρόσθετα, αν και μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 δεν έχει δηλώσει ο πολίτης προσωπικό ιατρό τότε τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται κατά 10% επιπλέον της πρόσθετης συμμετοχής, ανερχόμενα σε 20% επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής. Η ίδια επιβάρυνση δε, θα ενεργοποιείται και για εξετάσεις και νοσήλια από τις αρχές του 2023.

10. Τι θα κάνω εάν ο ιατρός που με παρακολουθεί χρόνια τώρα, δεν ενταχθεί στη λίστα των προσωπικών γιατρών;

Μπορείτε να αντιστοιχηθείτε με άλλον γιατρό της ίδιας ειδικότητας που έχει ενταχθεί στις λίστες που σταδιακά θα αναρτώνται. Παρ’ όλα αυτά, ο θεσμός του προσωπικού γιατρού δεν δεσμεύει τους πολίτες να μην επισκέπτονται άλλον γιατρό της ίδιας ειδικότητας.

Στην περίπτωση όμως αυτή, δεν θα τυγχάνουν δωρεάν υπηρεσιών. Συνεπώς, θα πρέπει να πληρώνουν την αμοιβή της επίσκεψης και των ιατρικών υπηρεσιών που τους παρέχονται.

Αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι στιγμήν και ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε.

Για τον Ι.Σ.Ρ.

Ο Πρόεδρος

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΣΕΡΚΗ ΗΛΙΑ

Ηλίας Ι. Τσέρκης

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΣΡ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟ

Διαβάστηκε 1933 φορές

Επικαιρότητα