Main Menu

Ε.Σ.Υ
Ι.Σ.Ρόδου - ΕΣΥ

EOPYY

Κατόπιν ερωτημάτων τα οποία υποβλήθηκαν στον ΕΟΠΥΥ

σχετικά με τη μορφή των ιατρικών γνωματεύσεων, οι οποίες εκδίδονται από Νοσοκομεία και γίνονται αποδεκτές από τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να αποζημιωθούν τα αναλώσιμα υγειονομικά υλικά τα οποία περιγράφονται στην υπ'αρ.55471 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1561/21-6-13) και τα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ σκευάσματα διατροφής για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, επισημαίνεται ότι: οι εν λόγω γνωματεύσεις θα πρέπει να υπογράφονται από τον θεράποντα ιατρό, να θεωρούνται για το γνήσιο της υπογραφής από τον Διοικητικό Διευθυντή, να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου και να έχουν τη μορφή του εντύπου που επισυνάπτεται παρακάτω.

Για το έντυπο μπορείτε να το βρείτε στην ενότητα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ----> Έντυπα (ή πατώντας εδώ)

Αθήνα, 11 Μαΐου 2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1064795 ΕΞ 2015
ethnosimoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Κυριακίδου – Α. Κουσίδου
Τηλέφωνο : 210 3375315-6
FAX : 210 3375001
ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1234/2014 για την καταβολή του επιδόματος βιβλιοθήκης από 1/1/2014 και εφεξής.
Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής :
1. Σύμφωνα με το Σ.τ.Ε. (Απόφαση Ολομέλειας 29/2014), η συγκεκριμένη οικονομική παροχή που προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ. 13 ν. 3052/2002 έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα και δίνεται για την κάλυψη δαπανών. Επίσης, δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 78, παρ.1 του Συντάγματος και το άρθρο 4, παρ. 1 του ν. 2238/1994. Ως εκ τούτου, δεν χρησιμοποιείται για την κάλυψη αντικειμενικών δαπανών και δεν αναγράφεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

2. Τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1234/2014 έχουν εφαρμογή σε όσες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων – λειτουργών λάμβαναν ως 31/12/2013 την οικονομική παροχή για δημιουργία και διαρκή ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια.
3. Tα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1234/2014 ισχύουν και για υπαλλήλους που καθ’ ον χρόνο μισθοδοτούνταν από φορείς του Δημοσίου βάσει του ν.3205/2003, λάμβαναν έως 31/12/2013 την οικονομική παροχή για δημιουργία και διαρκή ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια.
4. Περαιτέρω, η ανωτέρω φορολογική μεταχείριση της εν λόγω παροχής, είναι όμοια και για τις καταβολές που πραγματοποιούνται από 01/01/2014 και μετά, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 της παρούσας, δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 78 παρ.1 του Σ, κατά την οριστική κρίση της ΣτΕ (ολομ.) 29/2014
5. Τέλος, για τα θέματα της παραγραφής σας γνωρίζουμε ότι κατά τα λοιπά ισχύει το υπ’ αριθ. Δ12Α 1000840 ΕΞ 2015 έγγραφό μας.
Η Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Αικ. Σαββαΐδου
episxesiΘετική έκβαση είχαν οι διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας για εξόφληση των δεδουλευμένων εφημεριών στους νοσοκομειακούς γιατρούς. Οι γιατροί σταματούν τις επισχέσεις εργασίας σε δέκα νοσηλευτικά ιδρύματα της Αττικής και αρκετά νοσοκομεία της περιφέρειας. Το προεδρείο της Ένωσης νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας – Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) είχε συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό το απόγευμα της Δευτέρας. Ο κ. Ξανθός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι θα εξοφληθούν οι οφειλόμενες εφημερίες του πρώτου τριμήνου του 2015 έως τις 27 Μαΐου. Οι πολύμηνες καθυστερήσεις έχουν γίνει...θεσμός, με τους χαμηλόμισθους ειδικευόμενους γιατρούς να βρίσκονται συχνά στα όρια της εξαθλίωσης. Σημειώνεται ότι πριν από λίγες μέρες εξοφλήθηκαν δεδουλευμένες εφημερίες προηγούμενων ετών, βάζοντας τέλος σε μία απαράδεκτη εκκρεμότητα σε βάρος των γιατρών.
Προβληματισμό πάντως προκαλεί δήλωση του υπουργού Υγείας ότι μπορεί να εξοφληθεί μέρος των οφειλόμενων εφημεριών για το πρώτο τρίμηνο του έτους. Με συνέντευξή του στην “Αυγή”, ο κ. Κουρουμπλής αναφέρει: “Τώρα προσπαθούμε να εξοφλήσουμε εφημερίες του πραγματικού χρόνου, δηλαδή Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2015 και πιστεύω ότι στις 27 Μαΐου θα εξοφληθούν και αυτές. Δεν θέλω να σας πω ότι θα εξοφληθούν και οι τρεις μήνες, αλλά στοχεύουμε και για τους τρεις μήνες. Αλλά, θα πληρωθούν. Ένα μέρος θα πληρωθεί”.
09
Απρ

ΕΣΥ

Κατηγορία: ΕΣΥ

Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ Α 143/7.10.83)  «Εθνικό Σύστημα Υγείας»

Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Α 123/15.7.92) «Εκσυγχρονισμός και οργάνωση συστήματος Υγείας»

Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ. Α 37/2.3.01) «Βελτίωση και εκσυχρονισμός του ΕΣΥ»

Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ Α 131/27.6.01) «Σώμα Επιθεωρητών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)»

Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ Α 256/1.11.01) «Προμήθειες Νοσοκομείων & μονάδων Π.Φ.Υ & άλλες Διατάξεις»

Ν. 3235/2004 (ΦΕΚ Α 53/18.2.04) «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α 81/4.4.05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ Α 176/11.7.05) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις»

Ν. 3754/2009 (ΦΕΚ Α 43/11.3.09) «Ρύθμιση ορών απασχόλησης των νοσοκομειακών Ιατρών του Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με το Π.Δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις»

Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α 31/ 2-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.»

Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α 228/2-11-2011) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.»

ΥΑ (ΦΕΚ Β 1088/1997) Ιεράρχηση κριτηρίων κρίσης υποψηφίων για θέσεις Γιατρών Ε.Σ.Υ.

Ρυθμίσεις σε περίπτωση άδεια κύησης και λοχείας ειδικευόμενης ιατρού

Δικαιώματα μητρότητας ειδικευόμενης ιατρού

 

Επικαιρότητα