Main Menu

Άδειες Ιατρείων
30
Μαρ

Άδειες Ιατρείων

Κατηγορία: Άδειες Ιατρείων

Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού φορέα Π.Φ.Υ.

Για τη νόμιμη λειτουργία φορέα Π.Φ.Υ. (ιατρείο, πολυϊατρείο, διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών, εργαστήριο απεικονίσεων και εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής) απαιτείται βεβαίωση λειτουργίας,
η οποία χορηγείται από τον Ιατρικό Σύλλογο.

Για την έκδοση βεβαίωσης (άδειας) λειτουργίας οι δικαιούχοι υποβάλλουν με την με αρ. πρωτ. 349/05.04.2016 απόφαση της αρμόδιας επιτροπής αδειών
(ΦΕΚ 713-Β/13.03.2012 -αποφάσεις Ι.Σ.Ρ 284/14.04.2014, 1053/24.11.2014 &1052/25.11.2014) καθώς και του Δ.Σ του Ι.Σ.Ρ, το σχετικό φάκελο της αναγγελίας απευθείας στην αρμόδια επιτροπή αδειών κάθε Τετάρτη στη "Στεγη" του Συλλόγου (15:00-18:00).

Η αναγγελία πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η νομοθεσία και τα οποία περιγράφονται κατωτέρω σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

Πληροφορίες για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών στα γραφεία του Ι.Σ.Ρ στο τηλέφωνο 2241026422 (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, 08:30-15:00 & Τετάρτη, Παρασκευή 12:00-18:00).

 

 

 

Νομοθεσία

 

Ειδικές περιπτώσεις

 

  • Είναι δυνατή η χορήγηση μίας κοινής βεβαίωσης λειτουργίας σε δύο ή περισσότερους ιατρούς της ίδιας ειδικότητας στην περίπτωση που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο και τον ίδιο εξοπλισμό αλλά σε καθορισμένους διαφορετικούς χρόνους υποδοχής ασθενών.

Στις περιπτώσεις κοινής βεβαίωσης λειτουργίας, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αναγγελία έναρξης από κοινού καθώς επίσης και ιδιωτικό συμφωνητικό με θεωρημένο από αρμόδια αρχή το  γνήσιο της υπογραφής, για τον έλεγχο των όρων συνεργασίας και την τήρηση των διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος και την Ιατρική Δεοντολογία.

Σε περίπτωση που ένας από τους δύο ή περισσότερους ιατρούς που έχουν λάβει κοινή βεβαίωση λειτουργίας αποφασίσει για οιονδήποτε λόγο ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της λειτουργίας του κοινού ιατρείου, υποβάλλεται αίτηση ανάκλησης της άδειας στον ΙΣΡ. Οι εναπομείναντες ιατροί (ένας ή περισσότεροι) υποβάλλουν νέα αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιατρείου.

 

  • Είναι δυνατή η απλή συστέγαση στον ίδιο χώρο, χωρίς εταιρική σχέση, με αυτοτελείς βεβαιώσεις λειτουργίας, δύο ή περισσοτέρων ιατρών, ή ιατρών και οδοντιάτρων, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των διατεθειμένων χώρων κύριας χρήσης επαρκεί για τη χορήγηση αυτοτελών βεβαιώσεων λειτουργίας, ιατρείων ή οδοντιατρείων, διαρρυθμισμένων και εξοπλισμένων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β του ΠΔ 84/2001 όπως αυτό τροποποιήθηκε από την υπουργική απόφαση Αριθμ. Γ.Π./οικ.72218 - ΦΕΚ Β 2302 – 27.08.2014.

Στις περιπτώσεις απλής συστέγασης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αναγγελία έναρξης από κοινού καθώς επίσης και ιδιωτικό συμφωνητικό με θεωρημένο από αρμόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής, για τον έλεγχο των όρων συνεργασίας και την τήρηση των διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος και την Ιατρική Δεοντολογία.

Σε περίπτωση που ένας από τους δύο ή περισσότερους ιατρούς που έχουν λάβει βεβαίωση λειτουργίαςγια απλή συστέγαση στον ίδιο χώρο χωρίς εταιρική σχέση, αποφασίσει για οιονδήποτε λόγο ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της λειτουργίας του ιατρείου του, υποβάλλεται αίτηση ανάκλησης της άδειας στον ΙΣΡ. Οι εναπομείναντες ιατροί (ένας ή περισσότεροι) συνεχίζουν και λειτουργούν κανονικά δεδομένου ότι οι βεβαιώσεις λειτουργίας είναι αυτοτελείς.

 

  • Ιδιωτικό πολυϊατρείο είναι η σύνθεση τουλάχιστον τριών εξεταστικών μονάδων. Εξεταστική Μονάδα (Ε.Μ.) μπορεί να είναι: ιατρείο-εξεταστήριο, εργαστήριο-παρασκευαστήριο βιολογικών υλικών, εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής in vitro, αίθουσα απεικόνισης, αίθουσα y-camera εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής in viv. Το πολυϊατρείο πρέπει να στεγάζεται σε χώρο λειτουργικά ενιαίο και ανεξάρτητο από οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Σε περίπτωση αλλαγής της σύνθεσης ενός πολυϊατρείου απαιτείται αίτηση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας και υποβολή νέας αναγγελίας έναρξης λειτουργίας πολυϊατρείου ώστε να αποτυπώνεται η νέα σύνθεση.

 

  • Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου ή/και εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης σε νομικά πρόσωπα (εταιρείες) προβλέπεται επιπρόσθετα η τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων του Άρθρου 11 του ΠΔ 84/2001 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α).   Στις περιπτώσεις αυτές, της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας προηγείται κατάθεση στον ΙΣΡ του καταστατικού του νομικού προσώπου. Η έγκριση του καταστατικού από το Δ.Σ. του συλλόγου και κατόπιν αυτού η εγγραφή του νομικού προσώπου στο μητρώο του συλλόγου αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποδοχή της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας του φορέα.

 

  • Ο εξοπλισμός που αποκτήθηκε πριν την ισχύ του Π.Δ. 84/01 εξαιρείται της υποχρέωσης να φέρει πιστοποιητικό σήμανσης CE.

 

 

 

Διαβάστηκε 12347 φορές

Επικαιρότητα