Main Menu

Προς Πολίτες
Ι.Σ.Ρόδου - Προς Πολίτες

 

 

SIMA 0

Ρόδος,01.08.2022

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των προσωπικών ιατρών.

Τι να περιμένουν οι πολίτες.

Αγαπητοί συμπολίτες,

Ξεκινά τη Δευτέρα 1η Αυγούστου 2022 η διαδικασία εγγραφής των πολιτών που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους στον προσωπικό γιατρό σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, πλην των Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου. Ως εκ τούτου, οι κάτοικοι της Ρόδου και των νησιών μας θα έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν προσωπικό γιατρό σύμφωνα με τη νέα μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας από την 1η Σεπτεμβρίου και έπειτα.

Επειδή κάθε φορά που ξεκινά ένα νέο σύστημα υπάρχουν πολλές και εύλογες απορίες, με το παρόν Δελτίο Τύπου θα προσπαθήσουμε να απαντηθούν πολλά ερωτήματα προς διευκόλυνση των πολιτών. Οι απαντήσεις δίδονται βάσει στοιχείων που προκύπτουν από τη μελέτη της ισχύουσας νομοθεσίας και από συμμετοχή σε ομιλίες της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας σε ενημερωτικές εκδηλώσεις Ιατρικών Συλλόγων καθώς και από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

1. Πως εγγράφομαι σε προσωπικό ιατρό ;

Η εγγραφή σε προσωπικό γιατρό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, είτε από τον πολίτη μέσω της πλατφόρμας εγγραφής πολιτών, είτε από το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της Π.Φ.Υ, ή τους προσωπικούς ιατρούς.

Ο πολίτης εγγράφεται σε προσωπικό γιατρό με τους εξής τρόπους:

1) μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό γιατρό (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του πολίτη.

2) αυτοπροσώπως σε δομή υγείας Π.Φ.Υ. ή σε προσωπικό γιατρό, φέροντας μαζί του τον ΑΜΚΑ του και προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο.

Οι πολίτες, οι οποίοι ήδη έχουν εγγραφεί σε οικογενειακό γιατρό (την περίοδο 2018-2019) λογίζονται ως εγγεγραμμένοι σε προσωπικό γιατρό με όλα τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις και δεν απαιτείται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

2. Υπάρχει ωράριο εργασίας που εξυπηρετεί τους πολίτες ο προσωπικός ιατρός;

Ο ιατρός θα δηλώνει τις ημέρες και ώρες λειτουργίας που θα δέχεται τους πολίτες που τον έχουν επιλέξει, η διάρκεια του ωραρίου θα είναι εν συναρτήσει με τον αριθμό των πολιτών που τον επέλεξαν. Π.χ.  οι ιατροί που έχουν μέχρι 857 ασθενείς θα διαθέτουν 15 ώρες εβδομαδιαίως και αυτοί που έχουν εγγράψει από 1.715 έως 2.000 ασθενείς μέχρι 35 ώρες την εβδομάδα.

3. Πληρώνω την επίσκεψη ή τυχόν άλλες υπηρεσίες υγείας στον προσωπικό ιατρό;

Όχι, ο προσωπικός ιατρός που επιλέξατε δεν επιτρέπεται να σας πάρει χρήματα για κανένα λόγο και για καμιά παρεχόμενη υπηρεσία. Μοναδική εξαίρεση είναι η κατ΄οίκον επίσκεψη, σε περίπτωση που κληθεί ο ιατρός να εξετάσει στην οικία του τον ασθενή. 

4. Πως επισκέπτομαι τον ιατρό που δήλωσα ως προσωπικό ιατρό;

Ξεκινάει μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και μόνο κατόπιν ραντεβού, το οποίο κλείνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://ehealth.gov.gr/p-rv/p. Απομένει να διευκρινιστεί αν θα δίνεται η δυνατότητα και στον ιατρό να δηλώνει το επόμενο ραντεβού με τον πολίτη. 

5. Πόση χρονική διάρκεια έχει το κάθε ραντεβού;

Έκαστο ραντεβού έχει προβλεπόμενη διάρκεια δεκαπέντε (15) λεπτών και θα πρέπει να τηρείται αυστηρά, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του ιατρείου.

6. Υπάρχει αριθμητικό όριο στις επισκέψεις στον προσωπικό ιατρό από τους πολίτες ;

Όχι, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, ούτε μηνιαίος, ούτε ετήσιος. Ωστόσο, με πρόχειρους υπολογισμούς, προκύπτει ότι αναλογούν κατά μέσο όρο τρία ραντεβού ανά πολίτη ετησίως.

7. Τα έκτακτα και τα επείγοντα περιστατικά πως θα εξυπηρετούνται αν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στα ραντεβού;

Τα επείγοντα περιστατικά θα εξυπηρετούνται από άλλες δομές υγείας που εφημερεύουν (π.χ. Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία) ή από ιατρούς μη συμβεβλημένους. Πάντως έχει ξεκαθαριστεί ότι ακόμα και σε εκτός ωραρίου εξυπηρέτηση, ο προσωπικός ιατρός δεν αμείβεται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, σε πολίτη που τον έχει ορίσει ως προσωπικό ιατρό.

8. Υπάρχει η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τον προσωπικό μου ιατρό αν δεν βρίσκω ραντεβού;

Η σύμβαση που έχει υπογράψει ο προσωπικός ιατρός δεν καλύπτει τηλεφωνική ή άλλου είδους επικοινωνία με τον ασθενή. Είναι ευνόητο ότι ο ασφυκτικός χρόνος των ραντεβού, δεν επιτρέπει την επικοινωνία με τον γιατρό στο προκαθορισμένο ωράριο λειτουργίας.

9.  Αν δεν δηλώσω προσωπικό ιατρό τι επιπτώσεις θα έχω ;

Από την 1η Οκτωβρίου 2022 θα ισχύσει πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη του πολίτη ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε προσωπικό γιατρό κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής. Το ίδιο θα ισχύει και για τις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές του ΕΟΠΥΥ.

Επιπρόσθετα, αν και μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 δεν έχει δηλώσει ο πολίτης προσωπικό ιατρό τότε τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται κατά 10% επιπλέον της πρόσθετης συμμετοχής, ανερχόμενα σε 20% επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής. Η ίδια επιβάρυνση δε, θα ενεργοποιείται και για εξετάσεις και νοσήλια από τις αρχές του 2023.

10. Τι θα κάνω εάν ο ιατρός που με παρακολουθεί χρόνια τώρα, δεν ενταχθεί στη λίστα των προσωπικών γιατρών;

Μπορείτε να αντιστοιχηθείτε με άλλον γιατρό της ίδιας ειδικότητας που έχει ενταχθεί στις λίστες που σταδιακά θα αναρτώνται. Παρ’ όλα αυτά, ο θεσμός του προσωπικού γιατρού δεν δεσμεύει τους πολίτες να μην επισκέπτονται άλλον γιατρό της ίδιας ειδικότητας.

Στην περίπτωση όμως αυτή, δεν θα τυγχάνουν δωρεάν υπηρεσιών. Συνεπώς, θα πρέπει να πληρώνουν την αμοιβή της επίσκεψης και των ιατρικών υπηρεσιών που τους παρέχονται.

Αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι στιγμήν και ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε.

Για τον Ι.Σ.Ρ.

Ο Πρόεδρος

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΣΕΡΚΗ ΗΛΙΑ

Ηλίας Ι. Τσέρκης

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΣΡ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟ

PROM

save the date Promitheas ροδος 1 1

Με μεγάλη χαρά θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την συνέχιση της εκστρατείας ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Ήπατος "Δουλεύει για Σένα" η οποία ταξιδεύει στην Ρόδο από τις 11 ως και τις 15 Ιουλίου 2022.


Λίγα Λόγια για εμάς:

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται από το 2012 και είναι ο πρώτος σύλλογος ασθενών με νόσους του ήπατος, που παρέχει τεκμηριωμένη πληροφόρηση σε θέματα ηπατιτίδων, αλλά και καθημερινή υποστήριξη στους ανθρώπους που ζουν με ηπατικές νόσους. Ο «Προμηθέας» έχει ως στόχο την εξασφάλιση καλύτερων πρακτικών πρόληψης και ενημέρωσης, καθώς και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας για ανθρώπους που ζουν με ηπατικά νοσήματα στο γενικό πληθυσμό και σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Στα πλαίσια αυτά, ο Σύλλογος πραγματοποιεί από τον Οκτώβριο του 2020, ολιστική εκστρατεία ευαισθητοποίησης ασθενών με χρόνια ηπατικά νοσήματα, καθώς και γενικού πληθυσμού, γύρω από τους παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου του ήπατος, ενός καρκίνου με θανατηφόρες συνέπειες (830.000 θάνατοι ανά έτος παγκοσμίως), αλλά με σαφώς ελλιπή πληροφόρηση. 

Εκστρατεία - Δουλεύει για Σένα:

 Η εκστρατεία έχει λάβει δράση στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Αθήνα, στον Βόλο, στην Βέροια (δείτε εδώ το απολογιστικό βίντεο) το προηγούμενο διάστημα και σειρά έχει τώρα η Ρόδος. Δημιουργήθηκε ένα τηλεοπτικό βίντεο προβαλλόμενο σε πανελλαδική εμβέλεια, ένας ειδικός ενημερωτικός ιστότοπος καθώς και ενημερωτικά φυλλάδια. 

Η δράση "Δουλεύει για Σένα" στην Ρόδο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Σύλλογο Στήριξης Καρκινοπαθών Ρόδου “ΜΑΖΙ” και θα περιλαμβάνει:

1) Δωρεάνεξετάσειςελαστογραφίαςήπατος από την Δευτέρα 11 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 μεταξύ 10:00 - 14:00 στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Όποιοςεπιθυμείνακλείσειραντεβού,θακαλείστοτηλεφωνικόκέντροτου  ΣυλλόγουΠρομηθέα2110122102 ώστε να υπάρχει ροή στα ραντεβού και ένας σωστός συντονισμός ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

2)Αποσκοπώντας στην περαιτέρω ενημέρωση ειδικού & γενικού πληθυσμού γύρω από το μήνυμα της έγκαιρης πρόληψης και εξέτασης, θα διοργανώσουμε εβδομαδιαία υπαίθρια δράση σε κεντρικό σημείο της πόλης της Ρόδου (στην πλατεία Κύπρου), η οποία θα περιλαμβάνει διαμοιρασμό των φυλλαδίων της εκστρατείας και προφορική ενημέρωση για τη νόσο σε περαστικούς. 

Το δρώμενο θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 11 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και μεταξύ των       ωρών10:00 – 13:00.

Η πρόληψη και η ενημέρωση είναι τα απαραίτητα εφόδια στην ζωή μας!

eodyy

ΕΟΔΥ. Σημεία μαζικών δειγματοληψιών για Rapid Test 17 - 21/01/2022, από τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ στη Ρόδο

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Για την Παρασκευή 21/1/2022 έχει προκύψει η εξής αλλαγή:
Η ομαδική δειγματοληψία στην κοινότητα Μαριτσών θα αναβληθεί και θα  αντικατασταθεί με την  κοινότητα Σορωνής.

eodyy

 

ΕΟΔΥ. Σημεία μαζικών δειγματοληψιών για Rapid Test 15 - 19/11/2021, από τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ στη Ρόδο

 

ΕΟΔΥ

eodyy

ΕΟΔΥ. Σημεία μαζικών δειγματοληψιών για Rapid Test 01-07/11/2021, από τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ στη Ρόδο.

 

 

 

 

Σημεία Δειγματοληψίας ΕΟΔΥ ΚΟΜΥ ΡΟΔΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ Περιφερειακή Ενότητα Πόλη Σημείο Δειγματοληψίας Διεύθυνση Ώρα
1/11/2021 Νοτίου Αιγαίου Κρεμαστή Πνευματικό κέντρο Κρεμαστής Κρεμαστή, 85104 09.00-14:30
1/11/2021 Νοτίου Αιγαίου Ρόδος Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου Παπαλουκά 5-8, 85100 08.30-15.00
2/11/2021 Νοτίου Αιγαίου Ρόδος Πλατεία Κύπρου Μανδράκι, 85100 09:00-14:30
2/11/2021 Νοτίου Αιγαίου Ρόδος Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου Παπαλουκά 5-8, 85100 08.30-15.00
3/11/2021 Νοτίου Αιγαίου Καλυθιές Πνευματικό κέντρο Καλυθιών Καλυθιές, 85100 09:00-14:30
3/11/2021 Νοτίου Αιγαίου Ρόδος Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου Παπαλουκά 5-8, 85100 08.30-15.30
4/11/2021 Νοτίου Αιγαίου Καλαβάρδα Πλατεία Καλαβαρδών Καλαβάρδα, 85106 09:00-14:30
4/11/2021 Νοτίου Αιγαίου Ρόδος Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου Παπαλουκά 5-8, 85100 08.30-15.00
5/11/2021 Νοτίου Αιγαίου Μαλώνα Πλατεία Μαλώνας Μαλώνα, 85102 09:00-14:30
5/11/2021 Νοτίου Αιγαίου Ρόδος Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου Παπαλουκά 5-8, 85100 08.30-15.00
6/11/2021 Νοτίου Αιγαίου
7/11/2021 Νοτίου Αιγαίου

 

 

 

 

eodyy

ΕΟΔΥ. Σημεία μαζικών δειγματοληψιών για Rapid Test 25 - 31/10/2021, από τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ στη Ρόδο 

                Σημεία Δειγματοληψίας ΕΟΔΥ ΚΟΜΥ ΡΟΔΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ Περιφερειακή Ενότητα Πόλη Σημείο Δειγματοληψίας Διεύθυνση Ώρα
25/10/2021 Νοτίου Αιγαίου Κρεμαστή Πνευματικό κέντρο Κρεμαστής Κρεμαστή, 85104 09.00-14:30
25/10/2021 Νοτίου Αιγαίου Ρόδος Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου Παπαλουκά 5-8 , 85100 08.30-15.00
26/10/2021 Νοτίου Αιγαίου Αφάντου Πλατεία δημαρχείου Αφάντου Αφάντου, 85103 09.00-14:30
26/10/2021 Νοτίου Αιγαίου Ρόδος Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου Παπαλουκά 5-8, 85100 08.30 - 15.00
27/10/2021 Νοτίου Αιγαίου Ρόδος Πλατεία Ευαγγελισμού Μανδράκι, 85100 09:00-14:30
27/10/2021 Νοτίου Αιγαίου Ρόδος Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου Παπαλουκά 5-8, 85100 08.30 - 15.00
28/10/2021 Νοτίου Αιγαίου ΑΡΓΙΑ
28/10/2021 Νοτίου Αιγαίου ΑΡΓΙΑ
29/10/2021 Νοτίου Αιγαίου Ρόδος Πλατεία Παραδείσιου Παραδείση, 85106 09.00-14:30
29/10/2021 Νοτίου Αιγαίου Ρόδος Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου Παπαλουκά 5-8, 85100 08.30 - 15.00
30/10/2021 Νοτίου Αιγαίου
31/10/2021 Νοτίου Αιγαίου

eodyy

ΕΟΔΥ. Σημεία μαζικών δειγματοληψιών για Rapid Test 18 - 22/10/2021, από τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ στη Ρόδο

 

 

Σημεία Δειγματοληψίας ΕΟΔΥ ΚΟΜΥ

ΡΟΔΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ

Περιφερειακή

Ενότητα

Πόλη Σημείο Δειγματοληψίας Διεύθυνση Ώρα
18/10/2021 Νοτίου Αιγαίου Κρεμαστή Πνευματικό κέντρο Κρεμαστής Κρεμαστή, 85104 09.00-15:00
18/10/2021 Νοτίου Αιγαίου Ρόδος Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου Παπαλουκά 5-8, 85100 08.30-15.30  
19/10/2021 Νοτίου Αιγαίου Ρόδος Πλησίον Ακταίον Μανδράκι, 85100 09:00-15:00
19/10/2021 Νοτίου Αιγαίου Ρόδος Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου Παπαλουκά 5-8, 85100 08.30-15.30
20/10/2021 Νοτίου Αιγαίου Ρόδος Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου Παπαλουκά 5-8, 85100 08.30-15.30
21/10/2021 Νοτίου Αιγαίου Καλυθιές Πνευματικό κέντρο Καλυθιών Καλυθιές, 85100 09:00-15:00
21/10/2021 Νοτίου Αιγαίου Ρόδος Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου Παπαλουκά 5-8, 85100 08.30-15.30
22/10/2021 Νοτίου Αιγαίου Ρόδος Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου Παπαλουκά 5-8, 85100 08.30-15.30

 

 

eodyy

Πρόγραμμα ομαδικών δράσεων ΚΟΜΥ Ρόδου από 11/10/2021 έως 15/10/2021.
                                       Σημεία Δειγματοληψίας ΕΟΔΥ ΚΟΜΥ ΡΟΔΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ Περιφερειακή Ενότητα Πόλη Σημείο Δειγματοληψίας Διεύθυνση Ώρα
11/10/2021 Νοτιου Αιγαιου Κρεμαστή Πνευματικό κέντρο Κρεμαστής Κρεμαστή, 85104 08:30-15:00
11/10/2021 Νοτιου Αιγαιου Ρόδος Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου Παπαλουκά 5-8 , 85100 08.30-15.30
12/10/2021 Νοτιου Αιγαιου Αφάντου Πλατεία δημαρχείου Αφάντου Αφάντου, 85103 09.00-15:00
12/10/2021 Νοτιου Αιγαιου Ρόδος Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου Παπαλουκά 5-8, 85100 08.30 - 15.30
13/10/2021 Νοτιου Αιγαιου Ρόδος Πλατεία Κύπρου Ρόδος, 85100 08:30-15:00
13/10/2021 Νοτιου Αιγαιου Ρόδος Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου Παπαλουκά 5-8, 85100 08.30 - 15.30
14/10/2021 Νοτιου Αιγαιου Ψίνθος Πλατεία Ψίνθου Ψίνθος, 85100 09.00-15:00
14/10/2021 Νοτιου Αιγαιου Ρόδος Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου Παπαλουκά 5-8, 85100 08.30 - 15.30
15/10/2021 Νοτιου Αιγαιου Ρόδος Πλατεία Αγίου Νικολάου Ρόδος, 85100 08:30-15:00
15/10/2021 Νοτιου Αιγαιου Ρόδος Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου Παπαλουκά 5-8, 85100 08.30 - 15.30

fuMX0egx 400x400

Οι  Κινητές Ομάδες του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσουν  δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου(rapidtests) του IΟΥ SARS-CoV-2  για  όλους τους πολίτες: 

                                 

Δευτέρα    4/10/2021:  

 1. Πνευματικό κέντρο Κρεμαστής, από 09.00 έως 15.00 
 2. Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου, από 09.00 έως 15.030                

 Τρίτη 5/10/2021: 

 1. Πλατεία Σορωνής, από 09.00 έως 15.00 
 2. Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου, από 08.30 έως 15.30                     

                            

Τετάρτη  6/10/2021

 1. Πλατεία Λάρδου, από 09.30 έως 15.00 
 2. Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου, από 08.30 έως 15.30           

Πέμπτη  7/10/2021

 1. Πλατεία Ηρώων Αρχαγγέλου, από 09.00 έως 15.00 
 2. Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου, από 08.30 έως 15.30                     

Παρασκευή  8/10/2021

 1. Πλατεία Παραδεισίου, από 09.00 έως 15.00 
 2. Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου, από 08.30 έως 15.30   

     ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet. 

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. 

fuMX0egx 400x400

 

Οι  Κινητές Ομάδες του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσουν δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapidtests) του IΟΥ SARS-CoV-2  για  όλους τους πολίτες: 

  

Δευτέρα 27/9/2021: 

 1. Πνευματικό κέντρο Κρεμαστής, από 08.30 έως 15.00 
 2. Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου, από 08.30 έως 15.30      
 3.      

Τρίτη 28/9/2021:  

 1. Πλατεία δημαρχείου Αφάντου, από 09.00  έως 15.00 
 2. Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου, από 08.30 έως 15.30    

Τετάρτη  29/9/2021

 1. Πλατεία Καλαβαρδών, από 09.30 έως 15.00 
 2. Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου, από 08.30 έως 15.30           

Πέμπτη  30/9/2021

 1. Πλατεία Μαριτσών, από 09.00 έως 15.00 
 2. Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου, από 08.30 έως 15.30                     

Παρασκευή  1/10/2021

 1. Πνευματικό κέντρο Καλυθιών, από 08.30 έως 15.00 
 2. Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου, από 08.30 έως 15.30                     
 3.      

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet. 

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. 

dr tserkis
 
Συναγερμός όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια έχει σημάνει η εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα.Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, μάλιστα,   ανέφερε ότι αν χρειαστεί λόγω της μετάλλαξης Δέλτα, θα επιστρέψουμε σε lockdown , τοπικά σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, τα οποία όμως είναι στο χέρι μας να αποτραπούν.
Στη μετάλλαξη Δέλτα που είναι η τέταρτη κατά σειρά και πλήττει κυρίως εκείνους που δεν έχουν εμβολιαστεί αναφέρθηκε σήμερα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου κ. Ηλίας Τσέρκης υπογραμμίζοντας πως είναι ανάγκη να εμβολιαστούν άπαντες.
«Είναι η τέταρτη παραλλαγή του κορονοιού που έχει διαπιστωθεί παγκοσμίως. Μας προβληματίζει γιατί υπάρχει υψηλή μεταδοτικότητα. Πρέπει να αναφέρω ότι όσοι έχουν κάνει και τις δύο δόσεις των εμβολίων έχουν υψηλά ποσοστά προστασίας έναντι  της μετάλλαξης.  Πρέπει οι πολίτες να εμβολιαστούν», δήλωσε ο κ. Τσερκης
«Το γενετικό υλικό   του ιού αντιγράφεται και για αυτό έχουμε τις μεταλλάξεις. Υπάρχουν αλληλουχίες που κάνουν τον ιό πιο μεταδοτικό. Με αυτό τον τρόπο έχουμε πρόκληση  σοβαρότερων συμπτωμάτων.  Μας προβληματίζει η υψηλή μεταδοτικότητα», είπε.
Ο κ. Τσέρκης αναφέρθηκε στην προστασία που παρέχουν τα εμβόλια έναντι της συγκεκριμένης μετάλλαξης.
«Σημαντικότερη ασπίδα προστασίας είναι τα εμβόλια της Astra Zeneca της  Pfizer και της  Moderna, όπως δείχνουν σχετικές μελέτες που έχουν γίνει. Ο εμβολιασμένος πληθυσμός είναι προστατευμένος σε μεγάλο  βαθμό. Επειδή το φθινόπωρο ενδέχεται να υπάρχει νέα φάση της πανδημίας οι πολίτες έχουν στη διάθεση τους 60 με 90 ημέρες για να εμβολιαστούν », τόνισε.
Ο κ. Τσέρκης τόνισε πως  τώρα γίνεται μόνο το εμβόλιο της εταιρείας Pfizer .
Σε ερώτηση αν υπολείπονται προστασίας από την μετάλλαξη δέλτα όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο της εταιρείας Jonson o κ. Τσέρκης απάντησε :
«Δεν μπορούμε να αποφανθούμε για αυτό γιατί έχουμε τα επιστημονικά δεδομένα. Παρέχει ένα βαθμό προστασίας αλλά δεν γνωρίζουμε το ποσοστό. Είμαστε εν μέσω θέρους και υποχωρεί η νόσος κάπως  . Πρέπει όμως  να θυμόμαστε πως στην Κω και στη Ρόδο υπάρχουν άνθρωποι που νοσούν. Αν δεν είμαστε προσεκτικοί θα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων».
Για τα ποσοστά των εμβολιασμένων πολιτών στη Ρόδο ο κ. Τσέρκης είπε:
«Στη Ρόδο έχουν γίνει 81.000 δόσεις εμβολίων . Με την πρώτη δόση έχουν εμβολιαστεί 56.800 και με τη δεύτερη 41.000. Ως εκ τούτου το 38% του πληθυσμού έχει λάβει και τις δύο δόσεις. Το μονοδοσικό εμβόλιο έχουν κάνει 46.000  άνθρωποι. Είμαστε σε καλό δρόμο. Πριν ξεκινήσει να λειτουργεί το μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο η κατάσταση  ήταν χειρότερη. Είναι λάθος τα διλλήματα που ταλαιπωρούν τους πολίτες και είναι η αιτία που αρνούνται να εμβολιαστούν». Όσο για τα ποσοστά θρομβώσεων είπε πως είναι πολύ χαμηλά.
H αναγκαιότητα των εμβολιασμών δεν σηκώνει συζήτηση είπε κλείνοντας τη συνέντευξη ο κ. Τσέρκης.
Πηγή Φωτογραφίας : Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου
 

 

 

eody el

 

Ως γνωστόν ο εμβολιασμός αποτελεί το πιο ισχυρό όπλο απέναντι στην πανδημία. Κάνουμε το εμβόλιο για να πάρουμε πίσω τις ζωές μας.
Δείχνουμε εμπιστοσύνη στην επιστήμη και εμβολιαζόμαστε για να διασφαλίσουμε την προστασία τη δική μας και του κοινωνικού συνόλου.
Ο εμβολιασμός είναι πράξη ευθύνης και οφείλουμε όλοι να τον προγραμματίσουμε προκειμένου να περάσουμε στην επόμενη ημέρα που θα σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους αυτής της δύσκολης περιπέτειας που βιώνουμε όλοι μας.
Για το λόγο αυτό επιλέξαμε να στείλουμε ένα κοινωνικό μήνυμα για τον εμβολιασμό κατά της Covid-19 δημιουργώντας αυτό το τηλεοπτικό spot ως Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου με την συμμετοχή των Ιατρών μελών μας, εκλεγμένων στην τοπική αυτοδιοίκηση (1ου και 2ου βαθμού).

 

 

eoddy

Αγαπητοί Κύριοι/ρίες

Οι  Κινητές Ομάδες του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιούν  δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου(rapidtests) του IΟΥ SARS-CoV-2  για  όλους τους πολίτες: 

Τρίτη  23/3/2021: 

 1. Στην Κρεμαστή, στο πνευματικό κέντρο  από 09.00 έως 14.30 

 2. Στο παλιό νοσοκομείο Ρόδου, είσοδος από Παπαλουκά  από 09.00 έως 14.30 

 3. Στην Εκδήλωση Αιμοδοσίας στο  παλιό προξενείο, οδός Ιωάννη Καζούλη 8, από 09.00 έως 13.00 


                                    ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 eoddy

Οι  Κινητές Ομάδες  του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται 

για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου

(rapid tests)την Τρίτη 16/3/2021:

1) Στην Σάλακο, αίθουσα βιβλιοθήκης, από 10.00 έως 14.30

2) Στο παλιό νοσοκομείο Ρόδου, είσοδος από Παπαλουκά, από 09.00 έως 14.30

Οι δράσεις πραγματοποιούνταιαπό τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.


Ευχόμαστε καλή Σαρακοστή σε όλους τους συμπολίτες μας με υγεία και ασφάλεια.

eoddy

ΕΟΔΥ - Κινητές Μονάδες στην περιοχή της Ρόδου

Οι κινητές ομάδες του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται:

Τετάρτη 10/3/2021:

1) Στο παλιό νοσοκομείο Ρόδου από 09.00 έως 14.30, είσοδος από Παπαλουκά. 

2) Στον Αρχάγγελο, στον χώρο του λυκείου από 09.30 έως 14.30

Πέμπτη 11/3/2021

1) Στο παλιό νοσοκομείο Ρόδου από 09.00 έως 14.30, είσοδος από Παπαλουκά. 

2) Στην Κρεμαστή, στο πολιτιστικό κέντρο από 09.00 έως 14.30

f82a1c902fc8285319f3934881b4f345 EFKA logo

 

Παρακαλούμε, για την αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών, να ενημερώσετε τα μέλη σας, με email για τις νέες υπηρεσίες που παρέχονται από τον Φορέα αποκλειστικά ηλεκτρονικά
 
 

Προς:

α) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

γ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

δ) ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ -  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ε) ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ζ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

η) ΕΛΦΕΕ Ρόδου - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. proedros@lsr.gr

Οι παρακάτω υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:

 1. Η εκτύπωση βεβαιώσεων ΑΜΚΑ: , επιλογή «Έχω ΑΜΚΑ;»

 1. Η χορήγηση πληροφοριών για την ύπαρξη ή μη ασφαλιστικής ικανότητας: , επιλογή «Ασφαλιστική Ικανότητα»

 1. Η έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης: https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/

 1. Η χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας: https://apps.ika.gr/eEHIC

 1. Η χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας: https://apps.ika.gr/eCertRegistered

 1. Η παροχή πληροφοριών για την πορεία συνταξιοδοτικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017: https://apps.ika.gr/ePensionApplicationProgress/

 1. Η υποβολή νέων αιτημάτων για κύρια σύνταξη: https://apps.efka.gov.gr/atlas/

 1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κηδείας: https://apps.ika.gr/eParoxes1

 1. Η Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης έναρξης ατομικής δραστηριότητας: https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/registration/

 1. Η Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης μεταβολής/προσθήκης/αφαίρεσης ΚΑΔ ατομικής δραστηριότητας: https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/AlterActivity/

 1. Η Αίτηση Λήξης της ασφάλισης λόγω διακοπής ατομικής δραστηριότητας: https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/Instermination/

 1. Η Η Μεταβολή Δραστηριότητας Μη Μισθωτών: https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/AlterActivity/

 1. Η Βεβαίωση Απογραφής Μισθωτού: https://apps.ika.gr/eInsuredRegistrationCert/

 1. Η Ηλεκτρονική Αίτηση Επιδόματος Ασθένειας: https://www.efka.gov.gr/el/epidoma

Επίσης:

 1. Καταβολές καθυστερούμενων οφειλών ή δόσεων ρυθμίσεων: Η καταβολή δόσεων, γίνεται μέσω τραπεζικού συστήματος (web banking ή αυτοπρόσωπη παρουσία στην τράπεζα) με χρήση της ταυτότητας οφειλέτη που λαμβάνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη: https://apps.ika.gr/eDebtorTransactions

 1. Αίτημα για άρση κατάσχεσης: Το αίτημα υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας «Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού» με επιλογή «Άρση κατάσχεσης» από την κατηγορία αιτήματος.

                                                                             e-ΕΦΚΑ

                                                                             ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

                                                                                                 EODY YYSIMA 0

                                                                                                                                                                                                            COVID SCHOOL

 1. Λοίμωξη από το νέο Κορωνοϊό SARS-CoV-2 (COVID-19), οδηγίες για Νηπιαγωγεία
 2. Λοίμωξη από το νέο Κορωνοϊό SARS-CoV-2 (COVID-19), οδηγίες για Δημοτικά Σχολεία
 3. Για τους Γονείς και Κηδεμόνες «Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε! Προστατέψτε το παιδί σας, την οικογένειά σας και το σχολείο»
 4. Για τους Μαθητές «Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάς! Προστατέψτε τον εαυτό σου και το σχολείο σου»
 5. Για τους εκπαιδευτικούς «Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε! Προστατέψτε τον εαυτό σας και τους μαθητές σας»
 6. Αφίσες για τη μάσκα στην Α΄ βάθμια Εκπαίδευση
 7. Οδηγίες για τη μάσκα σε παιδιά Νηπιαγωγείου
 8. Οδηγίες για τη μάσκα σε παιδιά Δημοτικού

  

SIMA 0

 

Ρόδος, 29.04.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

"Οδηγίες προς τους πολίτες για την επίσκεψη σε ιατρούς"

 

Οι ιδιώτες ιατροί δύνανται πλέον να εξυπηρετούν κανονικά τους ασθενείς τους κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού, αλλά με βραδύτερους ρυθμούς από ότι συνήθως και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Τα ιδιωτικά ιατρεία λειτουργούν με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί από το Υπουργείο Υγείας, τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Οι πολίτες - ασθενείς οφείλουν να προσέρχονται στα ιατρεία:

 • Αποκλειστικά και μόνο κατόπιν ραντεβού αφού αρχικά επικοινωνήσουν με τον/την ιατρό τους (ανά τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά).
 • Χωρίς συνοδό, εκτός από την περίπτωση που κρίνεται απαραίτητος. Τα παιδιά να προσέρχονται με τη συνοδεία ενός (1) μόνο γονέα.
 • Στην ακριβή ώρα του ραντεβού τους, για να μη δημιουργείται συνωστισμός στο ιατρείο.
 • Φορώντας οπωσδήποτε μάσκα (απλή χειρουργική ή πάνινη), τόσο οι ίδιοι όσο και οι συνοδοί. Απαγορεύεται να φορούν μάσκα με φίλτρο.
 • Να προσέρχονται στα ιατρεία χωρίς γάντια (σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να τα πετάνε σε κάδο απορριμμάτων στο χώρο αναμονής) και κατόπιν να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό.
 • Να τηρούν την απόσταση ασφαλείας των 2 μέτρων στο χώρο της αναμονής.
 • Πριν εξέλθουν από το ιατρείο να χρησιμοποιούν εκ νέου το αντισηπτικό χεριών.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου επισημαίνει την ανάγκη οι ασθενείς και κυρίως οι χρονίως πάσχοντες να προγραμματίσουν άμεσα επίσκεψη στον θεράποντα ιατρό τους προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση της υγείας τους μετά και την πολυήμερη απομόνωση.

Για τον Ι.Σ.Ρ.

Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας
Ηλίας Τσέρκης                           Μιχαήλ Βολονάκης

 

 

 

 

Ρόδος, 02.04.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Πολλοί άνθρωποι φοράνε γάντια μιας χρήσης ή μάσκες όταν βγαίνουν έξω από το σπίτι. Με βάση όμως τις συστάσεις τόσο του Ελληνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), όσο και των ξένων ειδικών, αυτές οι τακτικές είναι περιττές και δυνητικά επικίνδυνες.

Δεν έχει κανένα νόημα οι άνθρωποι να κυκλοφορούν με γάντια, γιατί τα γάντια επιμολύνονται και εν συνεχεία μολύνουν όλα τα αντικείμενα που θα πιάσουν (όπως χρήματα και πιστωτικές κάρτες), τα οποία στη συνέχεια θα μπουν μέσα στο σπίτι. Η χρήση των γαντιών αποτρέπει το πλύσιμο ή την απολύμανση των χεριών που είναι η μέγιστη προληπτική πράξη. Έτσι υπάρχει ο κίνδυνος τα γάντια να ακουμπήσουν κάποια στιγμή το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια. Ακόμη, η μη σωστή αφαίρεση των γαντιών μπορεί να μολύνει τα χέρια. Αντίθετα, το Αμερικάνικο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμώξεων (CDC) συνιστά χρήση γαντιών μιας χρήσης μόνο για όποιον φροντίζει κάποιον που έχει διαγνωστεί με το COVID-19, ιδιαίτερα όταν χειρίζεται τα ρούχα του και όταν έρχεται σε επαφή με τα σωματικά υγρά του.

Σε σχέση με τις μάσκες, οι μέχρι στιγμής επιστημονικές μελέτες που έχουν γίνει για άλλους ιούς δεν έχουν αποδείξει ότι είναι αποτελεσματική η χρήση τους από ανθρώπους που δεν νοσούν. Για αυτό, οι επίσημες συστάσεις που ισχύουν σε Ευρώπη και ΗΠΑ, εν καιρώ πανδημίας λόγω του νέου Κορωνοϊού SARS-CoV-2 είναι πως δεν χρειάζεται ο γενικός πληθυσμός που είναι υγιής να φορά προστατευτικές μάσκες.

Ο ιός μεταδίδεται από τις αναπνευστικές εκκρίσεις ενός συνανθρώπου μας που νοσεί και οι οποίες ταξιδεύουν μέχρι ένα, δυο μέτρα από το στόμα ή τη μύτη του. Άρα, όταν κάποιος κυκλοφορεί μόνος τους στο δρόμο ή σε εσωτερικούς χώρους και κρατάει αποστάσεις, δεν κινδυνεύει.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η απλή χειρουργική μάσκα πρέπει να εφαρμόζεται:

 • σε περίπτωση λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος (βήχα ή φτέρνισμα)
 • σε περίπτωση φροντίδας ασθενούς με λοίμωξη αναπνευστικού συστήματος και
 • σε περίπτωση επίσκεψης σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας στη διάρκεια πανδημίας ή στην κορύφωση της εποχικής γρίπης.

Επιπρόσθετα, η λανθασμένη χρήση της μάσκας (όπως η μάσκα να μην φοριέται με καθαρά χέρια, να μην καλύπτει καλά τη μύτη και τα μάγουλα, να αγγίζει κάποιος το εξωτερικό της ή ακόμα χειρότερα το εσωτερικό της π.χ. λόγω φαγούρας ή για να τη στερεώσει καλύτερα, ή να μην αφαιρείται σωστά) μπορεί να την κάνει λιγότερο αποτελεσματική ή και επικίνδυνη. Επιπρόσθετα, το να φορά κανείς μάσκα μπορεί να του προσδώσει ψεύτικο αίσθημα προστασίας, κάνοντας τον λιγότερο επιμελή στα μέσα ατομικής υγιεινής όπως το πλύσιμο των χεριών.

Αντίθετα, οι συμβουλές του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) παραμένουν αμετάβλητες από την έναρξη της επιδημίας, που εξελίχθηκε σε πανδημία:

ü  πλένετε καλά τα χέρια σας με νερό και σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ή

ü  χρησιμοποιείτε αλκοολούχο διάλυμα με 60% αλκοόλ

ü  μην αγγίζετε το πρόσωπό σας και

ü  κρατάτε απόσταση από τους γύρω σας δύο μέτρα.

Υπάρχει και ο Αντίλογος για την χρήση των προστατευτικών μασκών.

Οι επίσημες συστάσεις που ισχύουν σε Ευρώπη και ΗΠΑ, εν καιρώ πανδημίας λόγω του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 είναι πως δεν χρειάζεται ο γενικός πληθυσμό που είναι υγιής να φορά προστατευτικές μάσκες. Ωστόσο αυτό, όπως εξηγεί ο Sui Huang, Μοριακός και Κυτταρικός Βιολόγος στο Ινστιτούτο Βιολογίας των Συστημάτων στις ΗΠΑ, προέκυψε από την ανάγκη να εξασφαλιστεί επάρκεια μασκών για τους υγειονομικούς εργαζόμενους.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του ο ερευνητής δεν υπάρχει επιστημονική βάση στην άποψη ότι οι μάσκες που φορούν οι μη υγειονομικοί δεν είναι αποτελεσματικές. Αλλά αντιθέτως, ενόψει του της προσπάθειας της «ισοπέδωσης της καμπύλης», οποιαδήποτε επιπρόσθετη, μερική μείωση μετάδοσης του κορωνοϊού θα ήταν ευπρόσδεκτη - ακόμη και από τις απλές χειρουργικές μάσκες ή από αυτοσχέδια φτιαγμένες μάσκες (που δεν θα επιδεινώσουν πρόβλημα έλλειψης μασκών).

Τα τελευταία βιολογικά ευρήματα σχετικά με την είσοδο του SARS-Cov-2 στους ανθρώπινους ιστούς και τις βαλλιστικές μελέτες για τα σταγονίδια που εκτοξεύονται με τον βήχα και το φτέρνισμα, δείχνουν ότι ο κύριος μηχανισμός μετάδοσης είναι όχι μέσω των μικρών αερολυμάτων αλλά των μεγάλων σταγονιδίων. Άρα, δικαιολογείται η χρήση των χειρουργικών μασκών από όλους μας.

Τέλος, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα και πρόσφατα η Τσεχία και η Σλοβακία μοιράζουν μάσκες στο πληθυσμό.

Συντάκτης: Νικόλαος Οικονόμου μέλος Δ.Σ. του Ι.Σ.Ρ.

Για τον Ι.Σ.Ρ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας
Ηλίας Τσέρκης                           Μιχαήλ Βολονάκης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

SIMA 0

Ρόδος, 28.03.2020

Έγκυρες πληροφορίες για τα διάφορα διαγνωστικά τεστ, για την ανίχνευση του νέου κορονοϊού.

Τα τεστ διάγνωσης του κορωνοϊού επιτρέπουν την ανίχνευση των κρουσμάτων και την έγκαιρη απομόνωση των φορέων.

Το πρώτο τεστ «αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης» (PCR) για ανίχνευση του γενετικού υλικού του νέου ιού αναπτύχθηκε τον Ιανουάριο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, λίγο μετά την ανακάλυψη της αλληλουχίας από Κινέζους επιστήμονες του γονιδιώματος του SARS-CoV-2. Το τεστ PCR, που βασίζεται στη λήψη δείγματος από τον λαιμό ή τη μύτη, παρά τα όποια μειονεκτήματά του, είναι και θα παραμείνει το βασικό διαγνωστικό εργαλείο.

Τα σημερινά μοριακά τεστ (PCR) είναι ακριβή και αξιόπιστα, αλλά δεν είναι ούτε τόσο γρήγορα ούτε τόσο φθηνά ούτε εύκολο να γίνουν μαζικά και επιτόπου, με αποκεντρωμένο τρόπο. Ως συνέπεια το τεστ είναι κατάλληλο μόνο για μεγάλα συγκεντρωτικά διαγνωστικά εργαστήρια (π.χ. του Ινστιτούτου Παστέρ, μερικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα). Το τεστ συνήθως χρειάζεται τέσσερις έως έξι ώρες για να ολοκληρωθεί, αλλά μέχρι να μεταφερθούν τα δείγματα στα εργαστήρια από τα νοσoκομεία και μετά γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα, έχουν περάσει 24 έως 48 ώρες (καμιά φορά και περισσότερο).

Γι' αυτό άρχισαν, ήδη, να αναπτύσσονται σε διάφορες χώρες δεκάδες γρήγορα επιτόπια φορητά τεστ (Rapid ή Point-of-Care Tests-POC). Τα τεστ αυτά είναι φθηνά, γίνονται με τρύπημα δακτύλου ή με λήψη αίματος, αποκαλύπτουν την ύπαρξη αντισωμάτων έναντι του νέου ιού και δίνουν αποτελέσματα σε δέκα έως 60 λεπτά.

Τα τεστ όμως αυτά δεν μπορούν να ανιχνεύσουν ενεργό λοίμωξη αφού η άνοδος του τίτλου των αντισωμάτων απαιτεί γύρω στις επτά ημέρες. Επομένως μπορεί κάποιος να νοσεί από τον κορονοϊό και το τεστ να είναι (ψευδώς) αρνητικό. Επιπλέον υπάρχουν ακόμα αρκετές αμφιβολίες για το αν είναι επαρκώς ευαίσθητα και ειδικά για να χρησιμοποιηθούν στην κλινική πράξη.

Η μελλοντική αξία αυτών των τεστ (όταν αποδειχτεί ότι είναι αρκετά αξιόπιστα) θα είναι για να δούμε ποιος ασθενής πέρασε τον ιό (ακόμα και χωρίς συμπτώματα) και ανάρρωσε ή αναρρώνει. Επομένως τα τεστ αυτά θα δείχνουν πιθανώς ποιος μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του έχοντας προστατευτικά αντισώματα (αν και υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα για το κατά πόσο ο οργανισμός αποκτά μόνιμη ανοσία έναντι του νέου ιού). Επιπρόσθετα, ο συνδυασμός των δύο ειδών τεστ, αναμένεται να δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την εξάπλωση του ιού στη χώρα.

Συντάκτης: Νικόλαος Οικονόμου μέλος Δ.Σ. του Ι.Σ.Ρ.

Για τον Ι.Σ.Ρ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας
Ηλίας Τσέρκης                           Μιχαήλ Βολονάκης

 

 

Ρόδος, 26 Μαρτίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι πρωτοφανείς συνθήκες που βιώνουν όλοι οι πολίτες αυτές τις κρίσιμες στιγμές που περνάει η χώρα μας, αφήνουν ισχυρό ψυχολογικό αποτύπωμα και ορισμένοι συμπολίτες μας θα χρειαστούν σίγουρα την ανάγκη υποστήριξης από ειδικό.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου σε συνεργασία με την Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «Πανάκεια» με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης και με την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση της ομάδας της, θα παρέχουν τηλεφωνική συμβουλευτική βοήθεια στους πολίτες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

To επιστημονικό προσωπικό της «Πανάκεια» είναι διαθέσιμο να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής διαχείρισης του άγχους και αντίστοιχης υποστήριξης συναισθηματικών και ψυχολογικών συμπτωμάτων σε όσους συμπολίτες μας το έχουν ανάγκη λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού SARSCoV 2.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας της «Πανάκεια» είναι τα κάτωθι: 2241 0 39530 και 2241 0 78315 και ώρες λειτουργίας καθημερινά, από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ.

Να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο και επιστημονικό υπεύθυνο της «Πανάκεια» Ιατρό Ψυχίατρο κ. Αναστάσιο Πλατή για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία και θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους συμπολίτες μας ότι μαζί θα δώσουμε και αυτή τη μάχη προκειμένου να αναχαιτίσουμε την πανδημία, διατηρώντας τη σωματική και ψυχική μας υγεία.

Για τον Ι.Σ.Ρ.

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας
Ηλίας Ι. Τσέρκης                               Μιχαήλ Ν. Βολονάκης


 

 

IMG 4151 1

 

       

Ρόδος, 01.02.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: "Συνάντηση του Προέδρου του Ι.Σ. Ρόδου με εκπροσώπους συνταξιούχων της περιοχής μας"

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου με εκπροσώπους των Συλλόγων Συνταξιούχων που εδρεύουν στην περιοχή μας, το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιανουαρίου 2020 στα γραφεία του Συλλόγου.

Στην συγκεκριμένη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων του Δημοσίου
κ. Νικόλαος Παπαεμμανουήλ με τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Μαρία Γεωργιάδου, Νικόλαο Γρύλλη,
Σταματία Παπαμιχαήλ
και Κωνσταντίνο Σάρλη. Η Πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων του Ι.Κ.Α.
κα Γεωργία Φαρμακίδου με τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Πουρίδη και τέλος ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Συνταξιούχων του Ο.Τ.Ε. Ρόδου κ. Κωνσταντίνος Τσαγκουρνής.

Στην πρώτη αυτή συνάντηση διεξήχθη ουσιαστικός διάλογος για θέματα σχετικά με τη λειτουργία
και συνεργασία των Συλλόγων μας και συγκεκριμένα το ενδιαφέρον εστιάστηκε γύρω από ζητήματα υγείας και περίθαλψης της περιοχής μας.

Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Ρ. στην τοποθέτηση του, υπερθεμάτισε ότι οι συνεργασίες όλων των φορέων είναι επιβεβλημένες που σκοπό θα έχουν την επίλυση χρόνιων προβλημάτων στην περίθαλψη του πληθυσμού.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου ως ο θεματοφύλακας της δημόσιας υγείας και κύριος εκπρόσωπος των λειτουργών της υγείας, επιδιώκει συνεργασίες με τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας όπως είναι οι συνταξιούχοι, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τα ζητήματα στην πλήρη τους διάσταση και να επιδιώξουμε την από κοινού επίλυση αυτών.

Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Ρ. ενημέρωσε επίσης, για τις πολύμηνες προσπάθειες του Δ.Σ. για την αξιοποίηση
της δημόσιας περιουσίας και τη διαφαινόμενη επίτευξη του στόχου της μεταστέγασης του Κέντρου Υγείας Ρόδου (πρώην πολυϊατρείο Ι.Κ.Α.) στο κτίριο του πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων.

Στην σύσκεψη αυτή συμφωνήθηκε ότι:

 • Η πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων στον τομέα της Παροχής υπηρεσιών υγείας και ειδικότερα αναφορικά με το προσωπικό, τα κτίρια, τον εξοπλισμό, θα αποφέρουν βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
 • Αναγκαία είναι η διαρκής συνεργασία μας, με την προσθήκη κι άλλων κοινωνικών φορέων για την ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής ισχύος όλων μας.
 • Η δυνατότητα καλύτερου συντονισμού για δράσεις προληπτικού χαρακτήρα και διεξαγωγή ενημερωτικών εκδηλώσεων για την ορθή και έγκυρη ενημέρωση του πληθυσμού.
 • Η στενή συνεργασία θα έχει ως αποτέλεσμα την γνωστοποίηση των κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ιατροί και συνταξιούχοι, διεκδικώντας ένα καλύτερο σύστημα υγείας το οποίο
  θα αποτυπώνεται μέσω των εμπειριών τους και θα βελτιώνεται με τις διεκδικήσεις τους.

Για το σκοπό αυτό θα διεξαχθεί το προσεχές διάστημα ημερίδα ασθενών και ιατρών, σχετικά
με ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι λειτουργοί και οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας.

Για τον Ι.Σ.Ρ.

Ο Πρόεδρος

Ηλίας Ι. Τσέρκης

ISA

Ο ΙΣΑ εφιστά την προσοχή στα μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την ανησυχία του για την εμφάνιση νέων κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας και εφιστά την προσοχή στη σχολαστική τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας για τα κουνούπια.

Σημειώνεται ότι κατά την περσινή χρονιά, κατεγράφησαν 316 κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, εκ των οποίων  τα 50 κατέληξαν ενώ τα περισσότερα περιστατικά κατεγράφησαν στο Νόμο Αττικής.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:

«Τα λάθη και οι εγκληματικές παραλείψεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών, είχαν αποτέλεσμα ο  ιός  του Δυτικού Νείλου να έχει πλέον εγκατασταθεί στη χώρα μας.

Καθώς αναμένεται να υπάρξει αύξηση των κρουσμάτων είναι σημαντικό να βρίσκονται σε ετοιμότητα οι υγειονομικές αρχές ενώ οι πολίτες πρέπει να ακολουθούν σχολαστικά τα ατομικά μέτρα προστασίας. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν εγκαίρως μέτρα προκειμένου να  διασφαλιστεί η επάρκεια σε αίμα και να μην υπάρξει πρόβλημα από τον αποκλεισμό των περιοχών που έχουν κρούσματα της νόσου από την αιμοδοσία όπως έγινε την περσινή χρονιά»

Ο ΙΣΑ εφιστά την προσοχή στα ατομικά μέτρα προστασίας τα οποία μεταξύ άλλων συνίστανται στα εξής:

 • χρήση εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και επάνω από τα ρούχα
 • τοποθέτηση στις οικίες αντικουνουπικών πλεγμάτων (σιτών)
 • χρήση κουνουπιέρων εντομοκτόνων, ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, λαμπτήρων κίτρινου χρώματος
 • απομάκρυνση του στάσιμου νερού από λεκάνες, βάζα, γλάστρες, υδρορροές κλπ.
 • κούρεμα γρασιδιού, θάμνων και φυλλωσιών
 • πότισμα των φυτών κατά τις πρωινές ώρες
 • κάλυψη του σώματος με κατάλληλα ενδύματα που προστατεύουν

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.

ISA
Ενόψει του καύσωνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υπενθυμίζει στους συμπολίτες μας τα βασικά προληπτικά εκείνα μέτρα για την αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών.
 1. Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και παραμονή σε σκιασμένους και δροσερούς χώρους. Σε περίπτωση αναγκαστικής έκθεσης στον ήλιο πρέπει να χρησιμοποιείται καπέλο ή γενικά κάλυμμα κεφαλής. Η ένδυση να αποτελείται κατά προτίμηση από λεπτά, ευρύχωρα, ανοιχτόχρωμα, κυρίως βαμβακερά ενδύματα.
 2. Αποφυγή, κατά το δυνατό, σωματικής κόπωσης και εργασίας τις θερμές ώρες της ημέρας.
 3. Άφθονη λήψη δροσερού νερού ή φυσικών χυμών. Αποφυγή σακχαρούχων, ανθρακούχων ποτών.
 4. Λήψη ελαφράς, μη λιπαρής, αλατισμένης τροφής, κατανεμημένης σε μικρά συχνά γεύματα. Αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών.
 5. Συχνά δροσερά λουτρά, τοποθέτηση ψυχρών επιθεμάτων.
 6. Οι ευρισκόμενοι σε φαρμακευτική αγωγή και ιδίως όσοι λαμβάνουν διουρητικά, ηρεμιστικά, αντιυπερτασικά, αντιϊσταμινικά, Β΄ αναστολείς κ.λ.π. φάρμακα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους θεράποντες γιατρούς τους προκειμένου να λαμβάνουν τις ανάλογες οδηγίες.
 7. Επίσης, σε διαρκή επαφή με τους γιατρούς τους πρέπει να βρίσκονται όσοι πάσχουν από νοσήματα του καρδιαγγειακού, κεντρικού νευρικού και αναπνευστικού συστήματος, οι διαβητικοί, νεφροπαθείς, αλκοολικοί καθώς και οι πάσχοντες από πάσης φύσεως βαρέα νοσήματα.
 8. Οι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές του κέντρου που διακρίνονται από υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση και αυξημένη κυκλοφορία.
 9. Οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας είναι προτιμότερο τις θερμές ώρες της ημέρας να παραμένουν, με κλειστά παράθυρα, στο σπίτι τους και να χρησιμοποιούν ανεμιστήρες ή κλιματιστικές συσκευές.

Τέλος, τονίζουμε ότι οι ευπαθείς κατηγορίες πληθυσμού είναι τα βρέφη, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, οι υπερήλικες καθώς και οι εργάτες, αγρότες, αθλητές κ.λ.π.

Κατά συνέπεια ιδίως αυτοί, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι οφείλουν να επικοινωνήσουν αμέσως με το γιατρός τους ή τις υγειονομικές αρχές εφόσον εμφανίσουν και το παραμικρό σύμπτωμα το οποίο ενδεχομένως είναι αποτέλεσμα των καιρικών συνθηκών όπως ζάλη, κεφαλαλγία, ίλιγγο, υπνηλία, διαταραχές συμπεριφοράς, ναυτία, εμετούς, κράμπες κ.λ.π.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                         ΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

museum logo 2 300x135

Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου: Δωρέαν παραχώρηση Αφισών σε φορείς

  ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΣΩΝ

  Το Δ.Σ του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου, μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων του, στο πλαίσιο αξιοποίησης και προώθησης της εικαστικής τέχνης στο τόπο μας,

προχώρησε σε δεύτερη σειρά εκτύπωσης υπό μορφή posters επτά εξαιρετικών έργων τέχνης από την πολύτιμη συλλογή της πινακοθήκης μας, διαστάσεων 50 Χ 70 εκ.

Πρόκειται για έργα των: Γιάννη Γαίτη, Nίκου Εγγονόπουλου, Κώστα Νεοφύτου, Νίκου Νικολάου, Βασ. Σπηλιωτόπουλου, Παναγ. Τέτση και Αλέκου Φασιανού.

Η ενέργεια αυτή, θα μας επιτρέψει να δωρίσουμε χωρίς χρηματικό αντίτιμο σε όλη τη Δωδεκάνησο, αντίγραφα αυτών των έργων σε δημόσιους φορείς (πανεπιστήμιο, σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιες υπηρεσίες, κοινοτικά καταστήματα, ευαγή ιδρύματα), πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία κλπ.

Θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα, την αύξηση του ενδιαφέροντος και την αγάπη προς την εικαστική τέχνη, παράλληλα με την καλαίσθητη ευπρεπή και ευχάριστη διακόσμηση των χώρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση των έργων, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στη Γραμματεία του Μουσείου στο 2241036646 από Δευτέρα έως και Παρασκευή ώρα 7.00 – 15.00

 

Για το Δ.Σ                                                                 Ρόδος 20-7-2019

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣ. ΦΡΟΝΑΣ

 

ΑΦΙΣΕΣ

SIMA 0

 

Σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο του Ι.Σ.Ρ.

 

την Παρασκευή 12.07.2019  θα λειτουργήσει 11:00-15:00

SIMA 0

                                                                                                         

 

Το γραφείο του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου 

από Τρίτη 06.11.2018 έως Παρασκευή 09.11.2018 θα λειτουργήσει ως εξής:


Ημέρα Ημερομηνία Ωράριο
Τρίτη 06.11.2018 09:00 – 14:00
Τετάρτη 07.11.2018 09:00 – 14:00
Πέμπτη 08.11.2018 ΚΛΕΙΣΤΑ
Παρασκευή 09.11.2018 09:00 – 14:00

GP 

Ο Γολγοθάς των ασφαλισμένων για την ανεύρεση οικογενειακού γιατρού! Όλα τα εμπόδια.

Σε Γολγοθά έχει μετατραπεί τις τελευταίες ημέρες για τους ασφαλισμένους η ανεύρεση ενός οικογενειακού γιατρού.

Τηλεφωνούν, μπαίνουν στο ίντερνετ, τρέχουν στα Κέντρα Υγείας ακόμη και στα νοσοκομεία, τα ιδιωτικά ιατρεία αλλά και όπου αλλού μπορούν να υποθέσουν ότι θα βρουν οικογενειακό γιατρό.

Βέβαια τις περισσότερες φορές οι προσπάθειες αποδεικνύονται αποτυχημένες, αφού οι διαθέσιμοι οικογενειακοί γιατροί είναι λιγοστοί και βέβαια δεν επαρκούν για τους περίπου 10 εκατ. ασφαλισμένους.

Το κύμα αναζήτησης βέβαια των πολιτών για οικογενειακό γιατρό δεν είναι τυχαίο καθώς η ηγεσία του υπουργείου Υγείας είχε διαμηνύσει εδώ και καιρό ότι είναι υποχρεωτικός, χωρίς όμως να έχει προετοιμάσει το νέο σύστημα. Δείτε ΕΔΩ τι είχε διαμηνύσει: «Υποχρεωτικά όλοι με οικογενειακό γιατρό από τον Ιούνιο! Ποιοι εξαιρούνται”

Σήμερα όμως που το νέο σύστημα έχει τεθεί σε εφαρμογή, τελικά οι ασφαλισμένοι αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για να επισκεφθούν παθολόγο, γενικό γιατρό ή παιδίατρο αφού οι διαθέσιμοι συμβεβλημένοι του ΕΟΠΥΥ είναι λιγοστοί. Όπως επισημαίνει η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ): «Οι ασφαλισμένοι αναζητούν απεγνωσμένα οικογενειακό ιατρό, μετά από απανωτά τηλέφωνα σε παθολόγους, γενικούς ιατρούς και παιδιάτρους του ιδιωτικού τομέα.

Η συνέχεια της αναζήτησης στις τοπικές μονάδες, κέντρα υγείας αποβαίνει πολλές φορές άκαρπη καθώς τους γνωστοποιείται ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση για τη διαδικασία εγγραφής σε οικογενειακό ιατρό.

Για τους τυχερούς που εξασφάλισαν ηλεκτρονική πρόσβαση και δήλωση εγγραφής σε οικογενειακό ιατρό, δεν υπάρχει γνωστοποίηση της περαιτέρω διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής και την κατάρτιση του ηλεκτρονικού φακέλου, γεγονός που απαιτεί χρόνο καθώς δεν υπάρχουν οδηγίες ή εξοικείωση των υπαλλήλων με την πλατφόρμα εγγραφής”.

Να σημειωθεί ότι με την πρώτη επίσκεψη στον οικογενειακό γιατρό θα πρέπει να δημιουργηθεί ο προσωπικός φάκελος του ασφαλισμένου, ο οποίος ταυτόχρονα πρέπει να ενεργοποιηθεί.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε όλη τη χώρα υπάρχουν περίπου 1000 διαθέσιμοι οικογενειακοί γιατροί τόσο ιδιώτες μέσω του ΕΟΠΥΥ όσο και στις περιβόητες Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ). Άλλωστε οι Παθολόγοι, οι Γενικοί Γιατροί και οι Παιδίατροι των Κέντρων Υγείας που εκλήθησαν να διαδραματίσουν και ρόλο οικογενειακού γιατρού, έχουν αρνηθεί.

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου

Πηγή:medispin.blogspot.com

farmaka xapia farmakeio

Καθηλώθηκαν οι πωλήσεις των γενόσημων φαρμάκων.

Πεντάμηνο: Αυξημένη κατά 1,6% η αξία της συνολικής αγοράς στα ιδιωτικά φαρμακεία

Αύξηση της τάξης του 1,6% παρουσιάζει η αξία της αγοράς φαρμάκου στα ιδιωτικά φαρμακεία το πρώτο πεντάμηνο του 2018 με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις εκπροσώπων του κλάδου, οι οποίοι αναφέρουν ότι και από πλευράς όγκου οι πωλήσεις φαρμάκων κινήθηκαν υψηλότερα, σε ποσοστό της τάξης του 2,5%. Την ίδια στιγμή το μερίδιο των γενοσήμων, αν και δείχνει αυξημένο σε σχέση με πέρυσι, φαίνεται να παγιώνεται αρκετά μακριά από τον στόχο του 40%, διατηρούμενο για το σύνολο της φαρμακευτικής αγοράς (από πλευράς αξίας) στα επίπεδα του 18%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία βασίζονται σε μια πρώτη συγκέντρωση δεδομένων της IQVIA από την αλυσίδα ιδιωτικών φαρμακείων, ο όγκος των διακινούμενων φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικώνπροϊόντων για το διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου 2018 διαμορφώθηκε στα περίπου 164 εκατ. τεμάχια. Επίσης από πλευράς αξίας (δηλαδή στοιχεία πωλήσεων στα φαρμακεία σε χονδρικές τιμές) η αγορά φαίνεται να αυξήθηκε κοντά στο 1,13 δισ. ευρώ από περίπου 1,11 δισ. ευρώ το α' πεντάμηνο του 2017. 

Οι εταιρείες 

Το πρώτο πεντάμηνο της τρέχουσας χρονιάς δείχνει και κάποιες… μετατοπίσεις στην κυριαρχία των πολυεθνικών εταιρειών ειδικά όσον αφορά στα επώνυμα φάρμακα με ή χωρίς προστασία πατέντας δηλαδή τα on και off patent. Όπως έχει διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια, η συγκέντρωση της αγοράς, έχει πλέον «χαλαρώσει», αν και οι μεγάλες πολυεθνικές δυνάμεις εξακολουθούν να κυριαρχούν στην αγορά των πρωτότυπων φαρμάκων. Παράλληλα όμως ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζουν οι πολυεθνικές και στο χώρο των γενοσήμων.

Στην πρώτη πεντάδα των ισχυρών πολυεθνικών στο πεντάμηνο του 2018 βρίσκουμε τις εταιρείες Pfizer, MSD, GSK, Sanofi και Novartis (τυχαία σειρά), σημειώνοντας όμως μικρή πτώση πωλήσεων συνολικά, με το μερίδιό τους να διαμορφώνεται στο 30% από 31% με βάση την αξία. Την πρώτη δεκάδα από πλευράς τζίρου συμπληρώνουν οι προαναφερθείσες συν τις Astrazeneca, Boehringer, Pharmaserve, Menarini και Bayer, και φαίνεται ότι πλέον έχουν χάσει μερίδιο καθώς το συνολικό ποσοστό τους στον τζίρο της αγοράς έχει υποχωρήσει σημαντικά κάτω του 50%.

Την ίδια στιγμή αξιόλογη είναι η πορεία δύο σημαντικών ελληνικών βιομηχανιών (από πλευράς μεριδίου στα φαρμακεία), ήτοι των Βιανέξ και Uni Pharma, οι οποίες λόγω της δραστηριότητάς τους δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των γενοσήμων, αλλά των πρωτότυπων. Μάλιστα η πρώτη βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των εταιρειών που προμηθεύουν τα ελληνικά φαρμακεία.

Γενόσημα

Από κει και πέρα, στον χώρο γενοσήμων μετά την κορυφαία ΕΛΠΕΝ που κατέχει μερίδιο 15% τη συγκεκριμένη αγορά, βλέπουμε μια «νέα είσοδο» την εταιρεία Innovis. H εταιρεία συμφερόντων οικογένειας Βασιλόπουλου (η οποία ήλεγχε τη Specifar) σε συνεργασία με την οικογένεια Κάτσου της Pharmathen έχει αναλάβει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο κυρίως γενοσήμων των δύο εταιρειών που αναφέραμε. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες Gap, Bennett και Rafarm, με μερίδιο στη συνολική αγορά γενοσήμων κοντά στο 47% και περί το 8,5% στη συνολική αγορά φαρμακείου.

summetoxi etaireion sti farmakeutiki agora prototupon ianouarios maios 2018 aksies

Να σημειώσουμε δε ότι η αγορά των γενοσήμων ξεκίνησε τη φετινή χρονιά με μια άνοδο της τάξης του 7,5% σε όγκο, αλλά όσον αφορά την αξία η άνοδος ήταν της τάξης μόλις 1,6%. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε όμως ότι η αγορά των γενοσήμων δεν είναι πλέον μια ελληνική υπόθεση, καθώς δύο ισχυρές πολυεθνικές έχουν μπει δυναμικά στην αγορά με συνολικό μερίδιο από πλευράς πωλήσεων να ξεπερνά  το 6% από 4,8% πέρυσι. 

Θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνονται οι νέες μειώσεις οι οποίες θα είναι σε ισχύ στα φαρμακεία από την τρέχουσα εβδομάδα. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της ΠΕΦ, το 2ο εξάμηνο του 2018 βρίσκει την ελληνική παραγωγική φαρμακοβιομηχανία αντιμέτωπη με πολλά ανοικτά μέτωπα. Η ανατιμολόγηση του Ιουνίου, για μια ακόμη φορά οδήγησε σε νέες μεγάλες μειώσεις στα - κυρίως γενόσημα- φάρμακα των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών. «Υποτίθεται ότι η συμπίεση των τιμών των γενοσήμων θα οδηγούσε στην αύξηση της χρήσης τους και κατά συνέπεια στη συγκράτηση της δαπάνης. Στην πράξη, τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει: Τα μερίδια των γενοσήμων παραμένουν ουσιαστικά καθηλωμένα -στο χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των χωρών της Ευρώπης- και η φαρμακευτική δαπάνη τελικά αυξάνεται, αφού η συνταγογράφηση μετακινείται σε νεότερα ακριβότερα φάρμακα για τις ίδιες ενδείξεις», αναφέρει ο κ. Μάρκος Ολλανδέζος, διευθυντής επιστημονικών θεμάτων της ΠΕΦ. 

Οι πιέσεις δεν σταματούν στην τιμολόγηση, αφού στη συνέχεια, τα αποζημιούμενα φάρμακα υποχρεώνονται σε πρόσθετες υποχρεωτικές επιστροφές rebate και clawback. Σημειώνεται ότι το 2012 οι συνολικές επιστροφές της βιομηχανίας για την εξωνοσοκομειακή αγορά ήταν 298 εκατ. ευρώ, αναλογώντας στο 9,1% της δαπάνης των 3.134 εκατ. ευρώ. Το 2017, με τη δαπάνη μειωμένη στα 2.843 εκατ. ευρώ, οι επιστροφές έφθασαν στα 895 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο 31,5%, ενώ το 2018 το σχετικό ποσό αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Εάν δε συνυπολογιστούν και οι επιστροφές της νοσοκομειακής αγοράς, το ποσό ξεπερνά τα 1,2 δισ. ευρώ.                                          

Γράφει ο Γιώργος Σακκάς

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πηγή: https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1375396

 2545545

Καταρρέει πριν καν ξεκινήσει το νέο σύστημα Υγείας των Ξανθού-Πολάκη

 

Όταν πριν λίγους μήνες, συγκεκριμένα τον Απρίλιο, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός παρουσίαζε στους δημοσιογράφους το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης με τη σύσταση των Τοπικών Μονάδων Υγείας ή αλλιώς "ιατρείων της γειτονιάς”, δήλωνε πως η προκήρυξη για τη στελέχωσή τους θα αποτελούσε ένα ισχυρό κίνητρο για την επιστροφή στο δημόσιο τομέα των νέων γιατρών που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Μάλιστα, είχε ανεβάσει τις μισθολογικές παροχές για τους νεοπροσλαμβανόμενους γιατρούς στις τοπικές μονάδες στο ύψος της αμοιβής του Επιμελητή Α' του ΕΣΥ. Παρόλα αυτά, οι γιατροί γύρισαν την πλάτη στη μεταρρύθμιση των Ανδρέα Ξανθού και Παύλου Πολάκη.

Όπως παραδέχθηκε ο υπουργός Υγείας, μόλις 583 γιατροί κατέθεσαν αιτήσεις για τη στελέχωση 1.200 θέσεων στις ΤοΜΥ, παρά το γεγονός πως δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος μέχρι και τις 8 Σεπτεμβρίου.

Ήδη ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας κάνει λόγο για παταγώδη αποτυχία του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που επιχείρησε να θεσπίσει η κυβέρνηση, σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα πρόχειρο νομοθέτημα, με σοβαρές αδυναμίες που το καθιστούν ανεφάρμοστο. "Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν! Όχι μόνο δεν μπορούσε να αντιληφθεί το αυτονόητο, ότι δηλαδή δεν δίνονται επαρκή κίνητρα για τους Έλληνες γιατρούς, αλλά διαφήμιζε ότι θα προσελκύσει επιστήμονες από την Ευρώπη, όταν ο μέσος μισθός στη Πορτογαλία για αντίστοιχη θέση ξεπερνά τα 4.000 ευρώ” σημείωνε ο ΙΣΑ στην ανακοίνωσή του.

Και ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών επιβεβαιώνει τη χαμηλή συμμετοχή των γιατρών. Όπως αναφέρει, για την προκήρυξη 40 ιατρών γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ζήτησαν βεβαίωση συνολικά 16 ιατροί (40%), ήτοι 10 γενικοί ιατροί και 6 παθολόγοι, εγείροντας προβληματισμούς για το εάν θα λειτουργήσουν όλες οι μονάδες και εάν ναι, με ποιο ωράριο λειτουργίας.

Το ισχνό ενδιαφέρον των γιατρών να στελεχώσουν τα ιατρεία της γειτονιάς είχε φανεί από τις πρώτες ημέρες που έτρεξε η προκήρυξη. Σύμφωνα με το σύλλογο της Αθήνας, δόθηκαν 98 βεβαιώσεις, για την κάλυψη 195 θέσεων στις μονάδες της Αθήνας. Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων είχε ξεκινήσει στις 8 Αυγούστου και ο υπουργός Υγείας προχώρησε στην παράταση της διαδικασίας επικαλούμενος την... καλοκαιρινή ραστώνη.

Συνολικά θα προσληφθούν 2.868 άτομα. Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας διευκρινίζει πως υποβλήθηκαν έως και την 8η Σεπτεμβρίου 22.678 μοναδιαίες αιτήσεις. "Παρά την περί του αντιθέτου εσκεμμένη φημολογία, εκδήλωσε ενδιαφέρον ένας σημαντικός αριθμός γιατρών, κυρίως, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ειδικότερα, πολύ μεγάλη ήταν η συμμετοχή των παιδιάτρων που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Δυστυχώς, όμως για άλλη μια φορά παρατηρήθηκε διαχρονική δυσκολία η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω brain drain να καλυφθούν με επάρκεια θέσεις στην περιφέρεια και τα νησιά. Στους λοιπούς κλάδους παρουσιάστηκε ιδιαίτερα υψηλός αριθμός αιτήσεων. Με βάση την παραπάνω εξέλιξη, αναμένεται εντός του ερχόμενου διμήνου να τεθεί σε λειτουργία μεγάλος αριθμός από τις νέες δομές".

Τα στοιχεία δείχνουν πως υπήρξαν μόλις 206 αιτήσεις γενικών γιατρών, 219 για θέσεις παιδιάτρων και 158 για παθολόγους, με το μεγαλύτερο μέρος των αιτήσεων να αγορά το διοικητικό προσωπικό (Π.Ε Διοικητικού- Οικονομικού 9.427 αιτήσεις). Περαιτέρω λεπτομέρειες θα δοθούν την Τρίτη, οπότε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας θα παραχωρήσει στους διαπιστευμένους συντάκτες συνέντευξη τύπου με θέμα τη μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Αρχικός στόχος ωστόσο ήταν οι πρώτες 50-60 τοπικές μονάδες Υγείας να δημιουργηθούν τον Ιούνιο, το νομοσχέδιο όμως για την εν λόγω μεταρρύθμιση ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής στις αρχές Αυγούστου.

Η προκήρυξη αφορούσε σε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, οι οποίες δύνανται να ανανεώνονται μέχρι τη λήξη του τετραετούς προγράμματος. Μετά το 2021 υπάρχει πρόβλεψη για χρηματοδότηση των ΤΟΜΥ από εθνικούς πόρους. Σε πλήρη ανάπτυξη του συστήματος προβλέπεται η λειτουργία 239 Τοπικών Ομάδων Υγείας.

Γράφει: Βασιλική Κουρλιμπίνη

 

Μόλις στο 25% τα γενόσημα


Σθεναρή αντίσταση στα γενόσημα φάρμακα προβάλλουν οι Ελληνες ασθενείς. Παρά τις πολλές απόπειρες προώθησης των γενοσήμων, μόλις το 25% των φαρμάκων που λαμβάνουν
οι Ελληνες ασφαλισμένοι είναι γενόσημα, ποσοστό ελάχιστα πιο υψηλό από αυτό που ήταν στην αρχή της κρίσης (18,5%), και πολύ μακριά από τον μνημονιακό στόχο του 60%.
Εναν στόχο που τίθεται ξανά και ξανά σε κάθε νέο μνημόνιο και που θα πρέπει να έχει επιτευχθεί έως τον ερχόμενο Μάρτιο.
Η στασιμότητα αυτή όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η ιστοσελίδα politiko.eu έχει φέρει εκνευρισμό στις Βρυξέλλες. Ενδεικτική είναι και η αναφορά του επικεφαλής του τμήματος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Giuseppe Carone, στο πρόσφατο συνέδριο του Economist στην Αθήνα, ο οποίος σημείωσε πως «κάτι πρέπει να συμβαίνει στην Ελλάδα και τα γενόσημα δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από το 25%, όταν μάλιστα σε άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία, εισήχθησαν αντίστοιχα μέτρα και απέδωσαν καλύτερα». Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, στην Πορτογαλία το ποσοστό διείσδυσης των γενοσήμων το 2015 ξεπέρασε το 41% (σε όγκο) από 20% που ήταν το 2009. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται σε Ηνωμένο Βασίλειο (84,3%), Γερμανία (81%) και Ολλανδία (71,4%).


Καϊτανίδη Μάρθα - TO BHMA


6.500 λείπουν από τα νοσοκομεία και τα κενά καλύπτονται από 1.000 επικουρικούς


Η μικροβιολογία είναι πλέον από τις ειδιικότητες με μηδενική αναμονή

Είδος προς εξαφάνιση είναι οι ειδικευόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία των κλινικών. Οι νέοι γιατροί, μετά την αποφοίτησή τους από τις ιατρικές σχολές της χώρας, ανοίγουν τον παγκόσμιο χάρτη επιλέγοντας μια ξένη χώρα που θα τους προσφέρει επαγγελματική ασφάλεια και προοπτική καθώς διαπιστώνουν ότι το ΕΣΥ μαραζώνει.

Αποκαλυπτικά στοιχεία

Τα δεδομένα είναι αποκαλυπτικά, με την περίπτωση της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας να αποτελεί το «παγόβουνο». Σήμερα, σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας εκπαιδεύονται στη συγκεκριμένη ειδικότητα μόλις πέντε νέοι γιατροί, με τις υπόλοιπες 45 θέσεις να παραμένουν κενές!

«Πρόκειται για μία ειδικότητα χωρίς ειδικευόμενους» διαπιστώνει μιλώντας προς «Το Βήμα» ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, κ. Γιώργος Πισσάκας, με τον ίδιο να αναφέρει ενδεικτικά ότι σε μεγάλα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας όπως είναι ο «Αγιος Σάββας» και το «Μεταξά» δεν υπηρετεί ούτε ένας ειδικευόμενος.

Σημειωτέον δε ότι η Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία είναι μια ειδικότητα με «μέλλον» (και) στον ιδιωτικό τομέα καθώς τις μεγαλύτερες απώλειες τις μετρούν οι «καθαρόαιμες» νοσοκομειακές ειδικότητες όπως είναι για παράδειγμα η Αναισθησιολογία και η Βιοπαθολογία.

Αρκεί κανείς να αναλογισθεί ότι σε ένα από τα νοσοκομεία-πυλώνα της χώρας, τον «Ευαγγελισμό», προβλέπονται 38 θέσεις για την ειδικότητα της Βιοπαθολογίας (αιμοδοσία, κυτταρολογία, ανοσολογία κ.τ.λ.), όμως μετά βίας υπηρετούν 18. Από αυτούς δε, οι περισσότεροι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της εκπαίδευσής τους και εργάζονται με παράταση δύο ετών.

Μηδενική είναι στο ίδιο νοσοκομείο και η λίστα αναμονής στην Αναισθησιολογία, εικόνα που αντιμετωπίζει κανείς σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.

Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά την Ουρολογία: συνολικά προβλέπονται πανελλαδικά περίπου 230 θέσεις ειδικευομένων, οι νέοι γιατροί που εκπαιδεύονται σε αντίστοιχες κλινικές δεν ξεπερνούν τους 130.
Εντύπωση δε προκαλεί το γεγονός ότι ακόμη και στην Καρδιολογία η λίστα αναμονής δεν είναι τόσο μακριά όσο στο παρελθόν, παρότι που όπως σημειώνει ο καρδιολόγος και αντιπρόεδρος της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας και Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), Ηλίας Σιώρας, «ο καρδιολόγος μπορεί να βιοποριστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας».

Αρρυθμίες στις κλινικές

Η «μαύρη τρύπα» σε ειδικευόμενους ωστόσο προκαλεί αρρυθμίες στη λειτουργία των κλινικών. «Υπολογίζεται ότι 6.500 ειδικευμένοι γιατροί λείπουν από το ΕΣΥ, με τα κενά να καλύπτονται από 1.000 επικουρικούς. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κενά αυτά και τις επιτακτικές ανάγκες των δημοσίων νοσοκομείων, μπορεί να συμπεράνει κανείς τον βαθμό δυσλειτουργίας που προκαλεί η κατάσταση αυτή» προσθέτει ο κ. Σιώρας.

Στη Θωρακοχειρουργική Κλινική του «Ευαγγελισμού» - εκεί όπου πριν από 13 χρόνια η λίστα αναμονής ξεπερνούσε ακόμη και τα τέσσερα έτη - σήμερα υπηρετεί μόνο ένας ειδικευόμενος. «Στην Αθήνα και στον Πειραιά, οι προβλεπόμενες θέσεις είναι 48, εκ των οποίων οι 32 είναι ακάλυπτες. Υπό τις συνθήκες αυτές, η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Θώρακος και Αγγείων (ΕΕΧΘΑ) έχει κάνει πρόταση ώστε να μετατραπούν οι θέσεις αυτές - έστω οι μισές - σε θέσεις επικουρικών γιατρών, προσφέροντας ανακούφιση στις αντίστοιχες κλινικές. Παρά ταύτα, δεν έχει υπάρξει σχετική μέριμνα» δηλώνει στο «Βήμα» ο κ. Μιχάλης Αργυρίου, διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του «Ευαγγελισμού».

Αλλωστε, όπως ο ίδιος διαπιστώνει, οι ειδικευμένοι νέοι γιατροί δεν εκδηλώνουν πια ενδιαφέρον για θέσεις που δεν προσφέρουν μονιμότητα (σημειώνεται ότι οι θέσεις των επικουρικών είναι διετείς), αντιθέτως δείχνουν σταθερή προτίμηση τα τελευταία χρόνια στην εργασιακή ασφάλεια που προσφέρουν τα νοσοκομεία του εξωτερικού.

Η Πολιτεία «γυρίζει την πλάτη»

Κάθε χρόνο αποφοιτούν από τις ιατρικές σχολές της χώρας 1.200 νέοι επιστήμονες. Αλλοι περίπου 300 επιστρέφουν στην Ελλάδα έπειτα από σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στα ελληνικά νοσοκομεία είναι αποτρεπτική, με τους ίδιους τους αποφοίτους να επισημαίνουν ότι μπορεί στα νοσοκομεία της χώρας οι γιατροί-εκπαιδευτές να είναι εξαιρετικοί, όμως οι ειδικευόμενοι είναι «όμηροι» των προβλημάτων που ταλανίζουν το ΕΣΥ με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η εκπαίδευσή τους.

Παράλληλα όλο και περισσότεροι εκπαιδευόμενοι φαίνεται να απορρίπτουν το αποκεντρωμένο ΕΣΥ αφού η λειτουργία των δημοσίων νοσοκομείων στην περιφέρεια λαμβάνει κατά κανόνα χαμηλότερο βαθμό σε σχέση με τα νοσοκομεία των μεγάλων αστικών κέντρων.

Είναι ενδεικτικό ότι στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης υπηρετεί μόνο ένας ειδικευόμενος στην Καρδιολογική Κλινική.

Αντίστοιχα, όπως σημειώνει στο «Βήμα» ο συντονιστής - διευθυντής στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κοσκοσάς, από τις 26 θέσεις ειδικευομένων σε διάφορες ειδικότητες είναι καλυμμένες μόνο οι έξι.
«Και ενώ η μετανάστευση των νέων γιατρών αυξάνεται, η Πολιτεία όχι μόνο αδιαφορεί αλλά λαμβάνει μέτρα που θα διώξουν ακόμη περισσότερους νέους επιστήμονες» σημειώνει ο νευροχειρουργός στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας και γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) κ. Παναγιώτης Παπανικολάου.

Ειδικότερα, η προωθούμενη πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) για αλλαγές στον τρόπο απόκτησης ειδικότητας - που προβλέπει μεταξύ άλλων πανελλαδικές εξετάσεις για την ιατρική ειδικότητα τρεις φορές τον χρόνο και ετήσια αξιολόγηση - βρίσκει αντίθετους τους νέους γιατρούς. Ειδικότερα, στην πλειονότητά τους επιμένουν ότι πρέπει να τους αναγνωρίζεται το γεγονός ότι στηρίζουν ένα σύστημα υπό κατάρρευση.

«Είχαμε προειδοποιήσει την ηγεσία του υπουργείου Υγείας - κατά τη συνάντησή μας τον περασμένο Απρίλιο - πως πρόκειται για καταστροφικό σχέδιο. Και ενώ υπήρξε πολιτική δέσμευση ότι όταν ολοκληρωθεί το πόρισμα του Συμβουλίου θα τεθεί σε διάλογο με την ιατρική κοινότητα, η υπόσχεση αθετήθηκε. Τρεις μήνες μετά και χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση, διαπιστώνουμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών κέντρων» καταλήγει ο κ. Παπανικολάου.

Το μέλλον εκτός συνόρων: 18.000 έλληνες γιατροί μετανάστευσαν

Σύμφωνα με έρευνα της London School of Economics (LSE), ο αριθμός των πτυχιούχων Ελλήνων που έβγαλαν αεροπορικό εισιτήριο χωρίς επιστροφή και εργάζονται πια σε χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο αγγίζει τις 200.000, με εκείνους που έφυγαν από το 2010 και μετά να ξεπερνούν τους 135.400.

Στην ολοένα πιο μακρά λίστα του ελληνικού brain drain συμπεριλαμβάνονται και οι γιατροί - ειδικευόμενοι και χωρίς ειδικότητα - που αποφασίζουν να δοκιμάσουν την τύχη τους σε κάποιο νοσοκομείο του εξωτερικού. Εκτιμάται, λοιπόν, πως τα χρόνια της κρίσης συνολικά 18.000 έλληνες γιατροί μετανάστευσαν και αυτή τη στιγμή υπηρετούν τα ξένα συστήματα Υγείας.

Επιπλέον και βάσει στοιχείων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), από το 2010 έως και τα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου εκδόθηκαν συνολικά 9.330 πιστοποιητικά για το εξωτερικό. Οπως προκύπτει από τα ίδια δεδομένα, Βρετανία και Γερμανία βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των ελλήνων γιατρών.

Και δεδομένου ότι οι απόφοιτοι των Ιατρικών Σχολών αναζητούν στην πλειονότητά τους εκτός από επαγγελματικές προοπτικές και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης - που συναρτάται από το τεχνολογικό εξοπλισμό νέας γενιάς και τις πρωτοπόρες μεθόδους -, η πυξίδα είναι πλέον κολλημένη στο εξωτερικό.

 

ΠΗΓΗ

 

EFKA

 

ΕΦΚΑ: Μόλις 170 εκατ. ευρώ εισφορές μετά από δύο παρατάσεις

Αγγελική Μαρίνου
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
http://www.insider.gr/

Μικρότερες εισφορές κατά 80 εκατ. ευρώ εισέπραξε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας του (τον Ιανουάριο), με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας να πανηγυρίζει για την ταμειακή εισπραξιμότητα που ανήλθε στο 64%. Αντίστοιχες θριαμβολογίες διατύπωσε, χθες, για το πρωτογενές πλεόνασμα του ΕΦΚΑ που ανήλθε στα 41 εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του έτους (έναντι στόχου για έλλειμμα 116 εκατ ευρώ).

Ωστόσο η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική, καθώς οι εισπράξεις από τις εισφορές επαγγελματιών και αγροτών «άγγιξαν» τα 2/3 του προβλεπόμενου στόχου και αυτό μετά από δύο συνεχόμενες παρατάσεις. Στη πραγματικότητα, το νέο υπερταμείο εισέπραξε περίπου 170 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 250 εκατ. ευρώ.

Όσο για το πλεόνασμα που εμφάνισε ο ΕΦΚΑ, αυτό δεν οφείλεται στην καλή πορεία των εσόδων του, αλλά στο «πάγωμα» των... εξόδων του. Με «δανεικά» ύψους 140 εκατ. ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ και δίχως να πληρώνει προμηθευτές και ενοίκια για τα κτίρια που στεγάζει τις υπηρεσίες του, κατόρθωσε να εμφανίσει 41 εκατ. ευρώ ως πλεόνασμα. Παρακρατώντας χρήματα τα οποία έχουν αποδώσει ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι υπέρ του ΕΟΠΥΥ, κατέβαλε στον Οργανισμό 600.000.000 ευρώ αντί 740.000.000 ευρώ που χρωστούσε.

Οι συνεχείς παρατάσεις

Η πρώτη προθεσμία καταβολής εισφορών για το μήνα Ιανουάριο ήταν η 28η Φεβρουαρίου. Ωστόσο, το ασαφές τοπίο, οι δραματικές καθυστερήσεις στην έκδοση των εγκυκλίων και τα λειτουργικά προβλήματα, ανάγκασαν τη πολιτική ηγεσία να δώσει παράταση για τις 28 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια για τις 31 Μαρτίου προκειμένου να συγκεντρώσει έσοδα από τις πρώτες εισφορές.

Υπενθυμίζεται πως εντός της Μεγάλης Εβδομάδας λήγουν οι προθεσμίες για διάφορες κατηγορίες επαγγελματιών. Συγκεκριμένα την Παρασκευή 7 Απριλίου λήγει η προθεσμία καταβολής των εισφορών Ιανουαρίου για τους μισθωτούς με μπλοκάκι, τους μισθωτούς γιατρούς του ιδιωτικού τομέα και τους εργαζομένους στα ΜΜΕ. Μέχρι τις 13 Απριλίου, πρέπει να καταβληθούν οι εισφορές για το μήνα Φεβρουάριο από τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τα μπλοκάκια.

EFKA 

Πάνω από 6.000 τραπεζικές κατασχέσεις την ημέρα ζητά ο ΕΦΚΑ

Του Δημήτρη Κατσαγάνη - Capital.gr

 

Την άμεση αύξηση του ημερήσιου ορίου ηλεκτρονικών κατασχετηρίων ανά τράπεζα τουλάχιστον στο επίπεδο των 6.000 ζητά ο διοικητής του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης,
κ. Αθανάσιος Μπακαλέξης σε βάρος οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων, σύμφωνα με υπηρεσιακό έγγραφο το οποίο απέστειλε στο Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών.

Ο ΕΦΚΑ ετοιμάζει νέα "επιδρομή" σε βάρος των οφειλετών των Ταμείων, την ίδια στιγμή που η εισπραξιμότητα του ασφαλιστικού χαρατσιού στους επαγγελματίες μετά βίας ξεπερνά το 50% παρά τις δύο παρατάσεις τις οποίες έχει δώσει ο ΕΦΚΑ έως σήμερα.

Με αυτό τον τρόπο, το Υπ. Εργασίας ετοιμάζεται να "τιμωρήσει" τους επαγγελματίες οι οποίοι όχι μόνο χρωστούσαν στα Ταμεία μέχρι τέλος του 2016, αλλά και αδυνατούν να καταβάλλουν τις νέες εισφορές που φέρνει ο νόμος Κατρούγκαλου με βάση το συνεχώς μειούμενο εισόδημα τους από τις αρχές του 2017, δημιουργώντας νέα χρέη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπακαλέξης, στο έγγραφο το οποίο απέστειλε στο ΚΕΑΟ, θεωρεί πως "το συστημικό όριο αποστολής ηλεκτρονικών κατασχετηρίων που ισχύει για την παραγωγική λειτουργία του κόμβου ΚΕΑΟ, θα πρέπει να ανέλθει τουλάχιστον στα 1500 ηλεκτρονικά κατασχετήρια ανά πιστωτικό ίδρυμα και ανά εργάσιμη μέρα".

Δεδομένου, σήμερα στην Ελλάδα, λειτουργούν τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες, τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια θα πρέπει να ανέλθουν σε τουλάχιστον 6.000 ημερησίως, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το έγγραφο του κ. Μπακαλέξη.

Ο κ. Μπακαλέξης κατέληξε στη συγκεκριμένη εντολή, δεδομένου ότι "με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο αριθμός των οφειλετών που καλείται να διαχειριστεί το ΚΕΑΟ, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 1.500.000", όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο.

Η αύξηση αυτή των οφειλετών, τους οποίους πρέπει να διαχειριστεί το ΚΕΑΟ οφείλεται στο ότι " βάσει της Υπουργικής Απόφασης" της 30/12/2016, "από 1/1/2017 στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται από ασφαλιστικούς οργανισμούς όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, οι οποίες κατά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης (σ.σ. κατά την 30/12/2016) δεν βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης".

Ωστόσο, στο παραπάνω έγγραφο δεν διευκρινίζεται το αν ηλεκτρονικά κατασχετήρια θα "τρέξουν" και σε βάρος όσων χρωστούν έως 5.000 ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία. Υπενθυμίζεται πως ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος, είχε πρόσφατα δηλώσει από το βήμα της Βουλής πως "δεν πρόκειται" να γίνει καμία κατάσχεση από το ΚΕΑΟ για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 5.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως τα ληξιπρόθεσμα χρέη εργοδοτών, αυταπασχολούμενων και αγροτών προς τα ταμεία ανέρχονται συνολικά σε 31 δις. ευρώ. Τα 17,5 δις. ευρώ αφορούν χρέη πάνω από 5.000 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 13,5 δις. ευρώ αφορούν χρέη έως 5.000 ευρώ. Τα χρέη έως 5.000 ευρώ ήταν τα μόνα, τα οποία είχαν "εγγραφεί" έως 29/12/2016 στο ΚΕΑΟ. Από 30/12/2016,όμως, "εγγράφηκαν" στο ΚΕΑΟ και τα χρέη έως 5.000 ευρώ.

Ασφυξία: Από ΕΟΠΥΥ και νοσοκομεία το 38% των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες.

Συνθήκες ασφυξίας δημιουργούν στην αγορά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του τομέα της Υγείας.
ΕΟΠΥΥ και νοσοκομεία οφείλουν το 38% των συνολικών οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, όπως προκύπτει από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη.
Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιανουάριο οι συνολικές οφειλές του Δημοσίου ανέρχονταν στα 4,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 272 εκατομμύρια σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο. Από αυτά, τα 1,82 δισ. οφείλονται από τον ΕΟΠΥΥ και τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα.
Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών των ασφαλιστικών Ταμείων είναι υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ. Ο Οργανισμός όφειλε στο τέλος Ιανουαρίου 1,33 δισ. ευρώ, έναντι 1,136 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου.
Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των νοσοκομείων έφθασαν στα 522 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου, από 450 εκατομμύρια στο τέλος Δεκεμβρίου.

Το ποσοστό των οφειλών του ΕΟΠΥΥ στις συνολικές οφειλές του Δημοσίου ανέρχεται στο 27% και των νοσοκομείων στο 11%.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι στο τέλος του περασμένου Ιανουαρίου οι συνολικές οφειλές των υπουργείων αυξήθηκαν στα 3,6 δισ. ευρώ, από 3,31 δισ. ευρώ στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου (αύξηση κατά 292 εκατομμύρια).
Το ίδιο διάστημα, τα χρέη των ασφαλιστικών Ταμείων μειώθηκαν στα 2,238 δισ. ευρώ, από 2,024 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου (μείωση κατά 214 εκατομμύρια).

Clawback

Τα προβλήματα ρευστότητας στην αγορά φαίνεται πως αντιλαμβάνεται η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, η οποία διαπραγματεύεται με τους “θεσμούς” κάποια ρύθμιση στην καταβολή του αυτόματου μηχανισμού επιστροφής υπερβάσεων (clawback) από τους παρόχους του Οργανισμού.
Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Σωτήρης Μπερσίμης προτείνει – μεταξύ άλλων – την παρακράτηση του υπολειπόμενου clawback από το 2016 μέσα στο 2017 και τον συμψηφισμό του clawback των ετών 2013 – 2015 με το 10% που οφείλει ο Οργανισμός για την εξόφληση των συγκεκριμένων ετών (είχε παρακρατηθεί όσο διαρκούσε ο έλεγχος από τις ιδιωτικές εταιρείες).
Το ποσό που θα προκύψει έπειτα από τους συμψηφισμούς, θα καταβληθεί σε δόσεις μέσα στο 2018.
ΠΗΓΗ: Iatronet.gr

Έκαναν «hot spot» το εγκαταλειμμένο Κέντρο Υγείας για νοσηλευτές και γιατρούς οι οποίοι αποχωρούν ο ένας μετά τον άλλον από το πολυδιαφημισμένο νοσοκομείο του νησιού

Το μοναδικό έργο που έχει να λέει ότι παρέδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο της Υγείας, το Νοσοκομείο Σαντορίνης, κινδυνεύει να μετατραπεί σε νοσοκομείο-φάντασμα λίγους μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του. Μετά τη φιέστα των εγκαινίων, αυτό που έμεινε είναι οι τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό για να βρουν κατοικία. Μπροστά στην αδυναμία να βρεθεί οίκημα, το υπουργείο Υγείας τούς παραχώρησε το παλαιό Κέντρο Υγείας του νησιού για να στεγαστούν. Ετσι, ένα ιατρικό... κοινόβιο λειτουργεί πλέον στη Σαντορίνη, με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό να έχουν μετατρέψει αναγκαστικά σε σπίτι τους τούς παλαιούς θαλάμους νοσηλείας. Ηδη εννέα γιατροί, οι οποίοι δεν άντεξαν αυτήν την κατάσταση, εγκατέλειψαν τη Σαντορίνη αφήνοντας κενές τις θέσεις τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλοι...

Από την ημέρα που άνοιξε τις πόρτες του το πολυδιαφημισμένο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Γενικό Νοσοκομείο Σαντορίνης, έχουν αποχωρήσει από αυτό ένας νεφρολόγος, δύο γενικοί γιατροί, ένας οφθαλμίατρος, δύο γενικοί χειρουργοί, δύο ορθοπεδικοί και μία καρδιολόγος. Εχουν απομείνει όχι περισσότεροι από 16 μάχιμοι γιατροί ενώ, αντίθετα, παρατηρείται σωρεία προσλήψεων σε διοικητικό και παραϊατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τις αναφορές των τοπικών αρχόντων που κάνουν λόγο για χειρισμούς εν κρυπτώ με συνοπτικές διαδικασίες, για διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις που δεν τηρήθηκαν, για ένα έωλο εγχείρημα χωρίς χρονοδιάγραμμα, χωρίς χρηματοδότηση και συνέχεια.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το Νοσοκομείο Σαντορίνης εξακολουθεί να λειτουργεί από την πρώτη μέρα χωρίς αξονικό τομογράφο, όπως και ότι διαθέτει Μονάδα Τεχνητού Νεφρού αλλά δεν υπάρχει γιατρός να τη λειτουργήσει.
Αυτά και άλλα πολλά τραγελαφικά συμβαίνουν στο νησί του ηφαιστείου, τα οποία σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν πράγματι το Νοσοκομείο Σαντορίνης δημιουργήθηκε σε έναν από τους κορυφαίους σε παγκόσμιο επίπεδο τουριστικούς προορισμούς ή τελικά πρόκειται για εικονική πραγματικότητα και τα θεμέλια έπεσαν σε κάποιο απόμερο και τριτοκοσμικό μέρος του πλανήτη.  Γιατί μόνο σε ένα τέτοιο μέρος θα μπορούσε να αιτιολογηθεί το γεγονός να κοιμάται το προσωπικό ενός νοσοκομείου σε ένα εγκαταλειμμένο και σφραγισμένο -υποτίθεται- κτίριο. Ναι, σωστά διαβάσατε. Σε θαλάμους και δωμάτια που άλλοτε χρησιμοποιούνταν για την περίθαλψη ασθενών και αντιμετώπισης  έκτακτων περιστατικών.  
Στην Ελλάδα του 2017, όπου κατά δήλωση του υφυπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη υπάρχει «πλήρης ικανοποίηση για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον χώρο της υγείας», το προσωπικό του εν λόγω νοσοκομείου φιλοξενείται στα μουλωχτά στα δωμάτια ενός κτιρίου όπου μέχρι και πριν από λίγους μήνες στεγαζόταν το πρώην Κέντρο Υγείας. Σήμερα, λοιπόν, το κτίριο που κάποτε η Κοινότητα Θήρας το παραχώρησε στο υπουργείο Υγείας, με αναφορά, όμως, σε ρήτρα να χρησιμοποιείται ως χώρος κατασκευής υγειονομικής μονάδας και να επιστραφεί σε αυτήν εάν αυτό δεν ήταν δυνατόν, λειτουργεί άτυπα… ως ξενώνας Γ’ κατηγορίας. Με τις ευλογίες μάλιστα του υπουργείου Υγείας, καθώς οι αρμόδιοι παρέδωσαν τα κλειδιά του κεντρικού κτιρίου και των δωματίων στο προσωπικό του νοσοκομείου με τη σύσταση «να μείνει μεταξύ μας». Βέβαια, ούτε οι νοσηλευτές, ούτε οι γιατροί περίμεναν ότι, πατώντας το πόδι τους στο νησί για να αναλάβουν πόστα, οι ανεπίσημες διαβεβαιώσεις πολιτικών παραγόντων για παροχή δωρεάν ή επιδοτούμενης στέγης θα περιλάμβαναν διαμονή σε κοινόβια.
Με λίγα λόγια, λοιπόν, το κτίριο όχι μόνο δεν επεστράφη, αλλά στα ενδότερά του δημιουργήθηκε ένα κανονικό κοινόβιο, χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο. Μια άτυπη κατάληψη προκειμένου να βολευτεί το χαμηλόμισθο προσωπικό του νοσοκομείου ώστε να μη διακινδυνεύσει να καεί ξαφνικά και ολοσχερώς το δημιούργημα-πυροτέχνημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και να διαψευστούν οι βαρυσήμαντες δηλώσεις των εγκαινίων που έλεγαν ότι «μπορούμε και ανοίγουμε καινούρια νοσοκομεία με καινούριες αναβαθμισμένες υπηρεσίες».  Λες και δεν ήξεραν από την αρχή ότι εδώ και χρόνια η Σαντορίνη αποτελεί παγκόσμιο τουριστικό προορισμό με υψηλό κόστος διαβίωσης.

Τριτοκοσμικές εικόνες

Η εικόνα μιλά από μόνη της. Οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Σαντορίνης κοιμόντουσαν, στην αρχή τουλάχιστον, στα μεταλλικά κρεβάτια νοσηλείας του Κέντρου Υγείας και για να ζεσταθούν χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικές κουβέρτες. Μετά από διαμαρτυρίες κατάφεραν να αντικαταστήσουν τα σκληρά κρεβάτια με άλλα πιο αναπαυτικά, τα οποία πήραν από ξενοδοχειακές μονάδες που δεν τα χρειάζονταν λόγω ανακαίνισης. Οπως μπορείτε να παρατηρήσετε στο φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύει το «ΘΕΜΑ», τα πλυμένα ρούχα απλώνονται στους διαδρόμους του κτιρίου ή στην ταράτσα του, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.    Φυσικά τα λειτουργικά έξοδα (λογαριασμοί ΔΕΚΟ κ.ά.) καλύπτονται από το υπουργείο Υγείας.  Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο του Κέντρου Υγείας, Εμμανουήλ Λειβαδάρο, η ετήσια κατανάλωση ρεύματος ανέρχεται στα 30.000 ευρώ, ενώ άλλα τόσα απαιτούνται για τις ανάγκες θέρμανσης του κτιρίου.  «Την εντολή να χρησιμοποιήσει το προσωπικό του Νοσοκομείου Σαντορίνης το Κέντρο Υγείας ως χώρο φιλοξενίας τούς την έδωσε ο κ. Πολάκης σε συνεννόηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου», αναφέρει ο κ. Λειβαδάρος, ενώ η αντιδήμαρχος και υπεύθυνη τομέα Υγείας, Ρούλα Μπελόνια, αναφέρεται στις τραγικές ελλείψεις: «Κάναμε τα εγκαίνια και το νοσοκομείο δεν ήταν έτοιμο. Τι είδους νοσοκομείο είναι όταν δεν διαθέτει ούτε έναν αξονικό τομογράφο ή δεν υπάρχει γιατρός να λειτουργήσει τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού; Εχουμε μείνει με ελάχιστους γιατρούς ενώ γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχουν προσληφθεί 55 άτομα σε διοικητικό και παραϊατρικό προσωπικό».
 Ωστόσο οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Σαντορίνης δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο το θέμα της διαμονής αλλά και εκείνο της σίτισης.    Με επιστολή του προς το διοικητικό συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.) και κοινοποίηση στον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό και τον αναπληρωτή του κ. Πολάκη, ο δικηγόρος αλλά και μέλος του Δ.Σ της ΑΕΜΥ Α.Ε., Μιχάλης Ρούσσος, ζητά τη χορήγηση ενός γεύματος για όλους τους εργαζομένους στο Νοσοκομείο Σαντορίνης και όχι μόνο «για όσους δεν διέμεναν μόνιμα στη Θήρα, αλλά μετέβησαν στο νησί προκειμένου να εργαστούν στο νοσοκομείο», όπως έχει εισηγηθεί η διευθύντριά του Μαρία Μαυρικάκη. 
Η κυρία Μαυρικάκη είναι συνταξιούχος της Αγροτικής Τράπεζας που διέκοψε τη σύνταξή της τον Οκτώβριο προκειμένου να αναλάβει με απόφαση των κυρίων Ξανθού και Πολάκη τη διοίκηση του νοσοκομείου λαμβάνοντας μισθό 3.600 ευρώ.  Παρά τις διαβεβαιώσεις της περί εύρυθμης λειτουργίας του νοσοκομείου, σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με την υποστελέχωση και άλλες σημαντικές ελλείψεις που παραμένουν από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας του.  

Απίστευτο κι όμως Ελληνικό: στους θαλάμους του πρώην  Κέντρου Υγείας Σαντορίνης κοιμάται το προσωπικό του νοσοκομείου του νησιού.Οι άνθρωποι αναγκάζονται να απλώνουν τα ρούχα στους διαδρόμους η στην ταράτσα, ενώ τα λειτουργικά έξοδα του κτηρίου(ΔΕΚΟ κ.λπ.) βαρύνουν τα ταμεία του υπουργείου Υγείας.

 

Πηγή 

ΙΚΑ: Από τον Οκτώβριο η εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ στις συντάξεις.

 

Από τη σύνταξη Οκτωβρίου, η οποία θα καταβληθεί στο τέλος του Σεπτεμβρίου, ξεκινάει η επιβολή εισφοράς 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ σε όλες τις κύριες συντάξεις που καταβάλλει το ΙΚΑ.
Αυτό αναφέρεται σε εγκύκλιο του ΙΚΑ, στην οποία επισημαίνονται τα εξής:
Από την 1η Ιουλίου 2016, η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, καθορίζεται σε ποσοστό 6% και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης, αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.
Επιπλέον, από την 1η Ιουλίου 2016, καταργούνται οι διατάξεις, οι οποίες, υπό προϋποθέσεις, παρείχαν στους ασφαλισμένους δικαίωμα επιλογής οργανισμού ασφάλισης ασθενείας.

 

Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας (από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης) και, αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.
Στην περίπτωση δε που συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη (κύρια και τυχόν επικουρική - οδηγίες για την παρακράτηση εισφορών ασθενείας από τις επικουρικές συντάξεις τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. θα δοθούν, αφού προηγηθεί ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.) και αποδοχές από μισθωτή εργασία, καταβάλλεται το προβλεπόμενο, ως ανωτέρω, ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαμβάνει, καθώς και το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή επί του μηνιαίου εισοδήματός τους.

Υπολογισμός

Ως καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης επί του οποίου υπολογίζεται η κράτηση κλάδου ασθενείας θεωρείται:
Για τις καταβαλλόμενες κατά την 12η Μαϊου 2016 συντάξεις, καθώς και για όσες εφαρμόζονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης οι προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, ως καταβαλλόμενο ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά 6% ορίζεται το ακαθάριστο ποσό σύνταξης, μετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας ή εξωιδρυματικού επιδόματος, μετά την αφαίρεση όλων των κρατήσεων και, πριν τον υπολογισμό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).
Για τις συντάξεις που θα υπολογισθούν με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού του ν. 4387/2016, (δηλαδή θα αποτελούνται από το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων των άρθρων 30 και 94, του ν. 4387/2016 και προσωπική διαφορά), συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας εξωιδρυματικού επιδόματος, ως καταβαλλόμενο ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά 6% ορίζεται το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους ποσών. Από το συνολικό αυτό ακαθάριστο ποσό αφαιρούνται τα ποσά της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και, πριν τον υπολογισμό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).

Εξαίρεση

Επί των προνοιακών επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης ηλικιωμένων και υπερηλίκων του άρθρου 91, καθώς και επί των επιδομάτων τέκνων της παρ.1, του άρθρου 10, του ν. 4387/2016 (αφορά τις συντάξεις που θα υπολογισθούν με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης), δεν γίνεται παρακράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης.
Ομοίως, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου ασθενείας.
Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώματος ή θανάτου (κύριας και επικουρικής ασφάλισης), καθώς και σε απασχολούμενους συνταξιούχους, οι οποίοι υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε φορείς, εκτός του ΕΟΠΥΥ και για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους οικείους κανονισμούς των Ταμείων Υγείας που διατήρησαν αυτοτέλεια.

Εισφορά

Η παρακράτηση εισφοράς κλάδου ασθενείας συνταξιούχων, σε εφαρμογή των ανωτέρω νομοθετικών μεταβολών, θα διενεργείται με ενέργειες αρμοδιότητας της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής - Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών Συντάξεων - αρχής γενομένης της συντάξεως του μηνός Οκτωβρίου 2016, το ποσό δε της εισφοράς που προκύπτει, ως διαφορά, για τις ήδη χορηγούμενες συντάξεις από την 1η Ιουλίου 2016 θα παρακρατηθεί σε τέσσερις ισόποσες δόσεις, με την πρώτη δόση να παρακρατείται μαζί με τη σύνταξη του μηνός Νοεμβρίου 2016.
Επιπλέον, τα ανωτέρω ποσά παρακρατούνται με την υποχρέωση χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και ΕΟΠΥΥ.
Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι από την 1η Αυγούστου 2016 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, απαλλάσσονται από την παρακράτηση εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη όλοι όσοι έχασαν άνω των 30 ευρώ, μηνιαίως, της παροχής ΕΚΑΣ.

panakeia

Πανάκεια: Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Alzheimer - 21 Σεπτεμβρίου 2016.

ALZHEIMER FESTIVAL 2016 1ALZHEIMER FESTIVAL 2016 2

04.08.2016

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Διοίκηση του Νοσοκομείου με αφορμή ερώτηση του Βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Κόνσολα προς τον Υπουργό Υγείας «Άμεση ανάγκη να ενισχυθεί με γιατρούς και νοσηλευτές το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου της Ρόδου», ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο για τα παρακάτω:
Αποτελεί έκπληξη και παράδοξο μεγάλο η ερώτηση του Βουλευτή, διότι, κατά την διάρκεια πρόσφατης προ 15νθημέρου επίσκεψής του στο Νοσοκομείο παρουσία του Αναπληρωτή Διοικητή και των επικεφαλής θεσμικών οργάνων, τον πληροφορήσαμε κατά τον πλέον εντελή τρόπο για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο ΤΕΠ σε σχέση με την δραματική κατάσταση που επικρατούσε στο τμήμα παλαιότερα.
Συγκεκριμένα παρατίθενται προς σύγκριση, τα κάτωθι:
Τον μήνα Δεκέμβριο του 2014, εφημέρευαν στο ΤΕΠ συνολικά 7 ειδικευμένοι ιατροί και 18 ειδικευόμενοι.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΤΡΩΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 2
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ 2
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 1
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ 2

Αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα την εφημέρευση ειδικευόμενων ιατρών χωρίς την παρουσία ειδικευμένων για αρκετές ημέρες εκάστου μήνα.
Για το διάστημα από το Δεκέμβριο του 2015 έως τον Απρίλιο του 2016 (οπότε και ανέλαβα καθήκοντα Διοικητή στο Νοσοκομείο της Ρόδου) το Χειρουργικό τμήμα του ΤΕΠ εφημέρευε χωρίς την παρουσία ειδικευμένου ιατρού επί 57 συνολικά ημέρες και το Παθολογικό τμήμα επί 75 ημέρες χωρίς την παρουσία ειδικευμένου ιατρού (στη διάρκεια του πενταμήνου).
Σήμερα (Αύγουστους 2016) εφημερεύουν στο ΤΕΠ 13 συνολικά ειδικευμένοι ιατροί και 17 ειδικευόμενοι.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΤΡΩΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 3
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ 3
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 5
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ 2

Επομένως, καθημερινά εφημερεύουν στο ΤΕΠ
 δύο ειδικευμένοι και δύο ειδικευόμενοι σε ενεργό εφημερία στο ΤΕΠ Παθολογικό και Χειρουργικό αντίστοιχα.
 ένας ειδικευμένος σε εφημερία ετοιμότητας και
 ένας Ορθοπεδικός ο οποίος καλύπτει 14 μέρες ενεργού εφημερίας και 8 ετοιμότητας σύνολο 22 εκ των 30 ημερών κάθε μήνα.

Για το τρέχον διάστημα επίσης κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου στο παραπάνω τμήμα υπηρετούν:
 τρεις Παθολόγοι
 τρεις Χειρουργοί,
 μια Γενική Ιατρός και
 δύο Ορθοπεδικοί.
Επίκειται επιπλέον η έλευση στο ΤΕΠ ενός ειδικευμένου ιατρού που θα προσληφθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στα πλαίσια πρόσφατης προκήρυξης για διορισμό μόνιμου ιατρικού προσωπικού.
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι ήδη έχει επιτευχθεί αλματώδης βελτίωση της λειτουργίας του ΤΕΠ του Νοσοκομείου Ρόδου κατά την διάρκεια της ολιγόμηνης ανάληψης καθηκόντων της νέας Διοίκησης του Νοσοκομείου Ρόδου, γεγονός που επιβεβαιώνει την δίκαιη και χρηστή άσκηση καθηκόντων που έχει ως γνώμονα την προσφορά καλών υπηρεσιών υγείας στους συντοπίτες μας και όχι μόνο.
Σε ότι αφορά το λοιπό προσωπικό και ειδικότερα το νοσηλευτικό στα πλαίσια της ίδιας συνάντησής μας, ο κ. Βουλευτής έλαβε σαφή επίσης πληροφόρηση για την πρόσληψη 21 ατόμων, 13 εκ των οποίων είναι νοσηλευτικό και για την επικείμενη προκήρυξη 31 επιπλέον θέσεων μόνιμού λοιπού προσωπικού εκ των οποίων 25 αφορούν νοσηλευτικό προσωπικό.
Θα ήταν απευκταίο να επαληθευθεί η υπόθεση, ότι η ερώτηση του κ. Κόνσολα αποτελεί μυθοποιητική κατασκευή, γεγονός που θα δημιουργούσε ρωγμές σε ένα κλίμα συναίνεσης που γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί.


Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Σκληρή κριτική ΠΟΕΔΗΝ για το Νοσοκομείο Σαντορίνης: Απόλυτο χάος - Μαυρογιαλούρος ο Τσίπρας

Πολύ σκληρή κριτική, ασκεί η ΠΟΕΔΗΝ στην κυβέρνηση, αναφορικά με την λειτουργία του νοσοκομείου Σαντορίνης. Δεν χαρίζεται ούτε στον Πρωθυπουργό, τον οποίο χαρακτηρίζει Μαυρογιαλούρο, ενώ σε επίσκεψη που πραγματοποίησαν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας, διαπίστωσαν, ότι επικρατεί το απόλυτο χάος, με τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και μηχανήματα. Μάλιστα μία έγκυος γυναίκα επιχείρησε να γεννήσει την Δευτέρα, αλλά τελικά βρέθηκε να γεννήσει στην Κρήτη.

Βιάστηκαν να ανοίξουν το Νοσοκομείο για να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις στους ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ για την εκκίνηση ιδιωτικοποίησης της Δημόσιας Υγείας, με την γιγάντωση του νέου επιχειρηματικού παίχτη της Υγείας την ΑΕΜΥ ΑΕ., εκτιμά η ΠΟΕΔΗΝ, προσθέτοντας, ότι το Νοσοκομείο το χειμώνα θα λειτουργεί ως Κέντρο Υγείας και μόνο το καλοκαίρι ως Γενικό Νοσοκομείο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ έχει ως εξής:

«Ο Πρωθυπουργός έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων του 1ου Νοσοκομείου ΔΕΚΟ του ΕΣΥ (Νοσοκομείο Σαντορίνης) την Παρασκευή 15.7.2016. Νοσοκομείο που φτιάχτηκε με χρήματα του Ελληνικού Λαού. Παρά ταύτα η αριστερή κυβέρνηση παραχώρησε την λειτουργία του στην ΑΕΜΥ ΑΕ.

Σκανδαλώδης απόφαση καθότι το Νοσοκομείο θα έπρεπε να λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Στην ομιλία των εγκαινίων ο Πρωθυπουργός «ευλόγησε» τα γένια της κυβέρνησής του, επαινώντας τα Μνημονιακά επιτεύγματά του στο κοινωνικό κράτος.

Απευθυνόμενος στους πολίτες της Σαντορίνης μεταξύ άλλων είπε ότι τώρα οι γυναίκες του Νησιού θα γεννάνε στο νέο Νοσοκομείο.

Θυμίζει η εν λόγω εξαγγελία την ταινία του Μαυρογιαλούρου για την μαιευτική κλινική που έφτιαξε στην εκλογική του περιφέρεια.

Επισκεφθήκαμε το Νοσοκομείο Σαντορίνης την Τρίτη 19/7/2016. Είναι εμφανής η προχειρότητα, η βιασύνη, η έλλειψη συντονισμού στη λειτουργία του Νοσοκομείου, χωρίς να διαθέτει ασφαλή κάλυψη σε Ιατρικό Προσωπικό και άλλους επαγγελματίες υγείας. Προκύπτουν σημαντικά προβλήματα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ΔΕΚΟ) του Νοσοκομείου.

Το προσωπικό που προσλήφθηκε από την ΑΕΜΥ ΑΕ εκτός ΑΣΕΠ, είναι με συμβάσεις εργασίας ενός έτους. Οι αμοιβές τους είναι 800 ευρώ το μήνα. Είναι σε τραγική κατάσταση καθότι προέρχονται από άλλες περιοχές της χώρας και για την ενοικίαση σπιτιού απαιτείται σχεδόν ολόκληρος ο μισθός τους. Αναγκάζονται λοιπόν να διαμένουν στις κλίνες του Κέντρου Υγείας που έβαλε λουκέτο και σε ξενώνα του Δήμου. Τρεις εργαζόμενοι σε κάθε ένα μικρό δωμάτιο. Εκμετάλλευση της ανάγκης για εργασία.

Το ελλιπέστατο προσωπικό πολλών ταχυτήτων (εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας που μεταφέρθηκαν, αποσπασμένοι από άλλα Νοσοκομεία για μικρά χρονικά διαστήματα, προσωπικό ΑΕΜΥ ΑΕ) παρότι δίνουν και τη ψυχή τους, δεν μπορούν να στηρίξουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Έγκυος γυναίκα που άκουσε τον Πρωθυπουργό ότι μπορεί να γεννήσει στο Νοσοκομείο, το επιχείρησε την Δευτέρα 18/7/2016, πρώτη ημέρα λειτουργίας του. Κατέληξε να γεννήσει σε Νοσοκομείο της Κρήτης με διακομιδή, επειδή το Νοσοκομείο Σαντορίνης διαθέτει μόνο μία γυναικολόγο Ιατρό, δεν διαθέτει Αιμοδοσία, Νεογνολογικό Τμήμα. Το ίδιο συνέβη με άλλες πέντε γυναίκες έγκυες που παραπέμφθηκαν σε άλλα Νοσοκομεία. Δεν μπορούν να εκδώσουν αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων ελλείψει μηχανοργάνωσης, δεν λειτουργούν τα χειρουργεία από έλλειψη Ιατρών και για τεχνικούς λόγους, δεν υπάρχει Αναισθησιολόγος, δεν υπάρχει προσωπικό να λειτουργήσει τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, δεν καλύπτονται οι εφημερίες λόγω έλλειψης Ιατρών. ΧΑΟΣ!!! ΑΠΟΛΥΤΟ ΧΑΟΣ!!!

Φυσικά κανείς δεν ήταν σε θέσει να απαντήσει πότε θα λειτουργήσουν οι Ιατρικοί Τομείς, τα Χειρουργεία, η Μ.Τ.Ν., τα Ιατρικά Μηχανήματα.

Βιάστηκαν να ανοίξουν το Νοσοκομείο για:

- Να προλάβουν να εισπράξουν τα ασφαλιστικά συμβόλαια

- Να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις στους ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ για την εκκίνηση ιδιωτικοποίησης της Δημόσιας Υγείας, με την γιγάντωση του νέου επιχειρηματικού παίχτη της Υγείας την ΑΕΜΥ ΑΕ.»

Γίνεται σαφές πια, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ, ότι το Νοσοκομείο το χειμώνα θα λειτουργεί ως Κέντρο Υγείας και μόνο το καλοκαίρι ως Γενικό Νοσοκομείο με αποσπάσεις, νέες συμβάσεις εργασίας προκειμένου να εισπράττουν τα ασφαλιστικά συμβόλαια των τουριστών.

eopyy

Προκλητική η κυβερνητική απόφαση για «ισότιμες» πληρωμές στις παροχές Yγείας ασφαλισμένων και ανασφάλιστωνΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΓΝΗ
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) σύμφωνα με την οποία οι ανασφάλιστοι θα πληρώνουν όσο και οι ασφαλισμένοι για νοσήλεια, εξετάσεις και φάρμακα στις δημόσιες μονάδες Υγείας καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).
Όπως σημειώνει, σύμφωνα με την ΚΥΑ ακόμα και ασθενείς με χρόνια νοσήματα, άτομα με αναπηρία κ.λπ. δεν απαλλάσσονται από τις πληρωμές για φάρμακα και θεραπείες παρά μόνο μετά την εξέταση εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων.
Το Σωματείο υπογραμμίζει επίσης:
«Το υπουργείο Υγείας προκλητικά ψεύδετ